Darowizny i dotacje na cel walki z pandemią wowołaną SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości wpłat środków finansowych na rzecz walki z pandemią wywołaną koronawirusem uprzejmie informujemy, że darowizny i dotacje na ten cel można wpłacać na podany niżej numer rachunku bankowego:

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Numer rachunku: 33 1130 1017 0020 0769 5320 0009

W tym trudnym czasie walki z epidemią, Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie okazywane dla pacjentów i personelu naszego Szpitala.

W imieniu pracowników oraz pacjentów UCK WUM
Dyrekcja UCK WUM