Informacja dla osób i instytucji, wyrażających chęć pomocy Szpitalowi w walce z pandemią koronawirusaW związku z napływającymi do nas każdego dnia licznymi ofertami pomocy uprzejmie prosimy aby chęć przekazania darowizn rzeczowych zgłaszać do nas mailem na adres:

walczymyzwirusem@uckwum.pl

Największe potrzeby dotyczą artykułów ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

W tym trudnym czasie walki z pandemią wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie okazywane pacjentom i pracownikom naszych Szpitali.
Jednocześnie zapewniamy Państwa, że każdą przekazaną pomoc przyjmiemy z wdzięcznością i wykorzystamy zgodnie z jej przeznaczeniem.

W imieniu własnym, pracowników oraz pacjentów
Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM