Informacja o braku zgody na prowadzenie akcji protestacyjnej w UCK WUM