Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Banacha 1a, Piętro III  Blok „D”
Kierownik Kliniki:  dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

Sekretariat: Aneta Wojda tel. 599-25-83 fax. 599–25-82, email kdw@spcsk.pl
Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Iwona Galińska, pokój 364, tel. 22/599-28-34

Dyżurka Pielęgniarek – tel. 22/599-28-32
Dyżurka Pielęgniarek – sala obserwacyjna tel. 22/599-28-45

 

Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych  prowadzi diagnostykę i leczenie cukrzycy oraz jej powikłań i chorób współistniejących. Klinika dysponuje 39 łóżkami.
W Klinice hospitalizowanych jest rocznie ok. 1500 pacjentów z cukrzycą i innymi chorobami wewnętrznymi.

Struktura organizacyjna:

 • Ilość łóżek: 39:
  • Oddział 35 łóżek
  • Sala Obserwacyjna 4 łóżka
 • Gabinet Stopy Cukrzycowej
 • Gabinet Badań Diagnostycznych w Zespole Stopy Cukrzycowej
 • Gabinet Badań Okulistycznych dla pacjentów hospitalizowanych w Klinice
 • Klinika współpracuje z Poradnią Diabetologiczną – w ramach której działają:
  • Poradnia Stopy Cukrzycowej
  • Poradnia Diabetologiczna dla Kobiet Ciężarnych

Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania:

 • diagnostyka kliniczna cukrzycy i jej przewlekłych powikłań
 • podłączanie pomp insulinowych
 • leczenie ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy (zespół stopy cukrzycowej)

Gabinet Badań Diagnostycznych w Zespole Stopy Cukrzycowej:

 • ocena czucia powierzchownego – dotyku (monofilament), temperatury (termo-tip), wibracji (neurotensjometr)
 • zaburzenia czucia wibracji ( neurotensjometr)
 • badania przepływów obwodowych ( wskaźnik ramię – kostka)- mini-doppler,
 • rozkład ciśnień podeszwowych ( pedobarografia)

 

Gabinet Stopy Cukrzycowej

 • leczenie owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej z zastosowaniem nowoczesnych metod: terapii podciśnieniowej, leczenia za pomocą larw Lucilin sericata, za pomocą czynnika wzrostu, z zastosowaniem buta typu total contact cast oraz nowoczesnych opatrunków i innych metod odciążenia
 • konsultowanie pacjentów z innych klinik tutejszego szpitala oraz innych szpitali

 

Zapisu na hospitalizację planową można dokonać:

 • osobiście w Sekretariacie Kliniki, w siedzibie Szpitala przy ul. Banacha 1A, 02 – 097 Warszawa, blok D, 3 piętro, w godzinach od 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy,

 

Uwaga:
W ciągu 14 dni roboczych od dnia wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia należy dostarczyć skierowanie osobiście lub przesłać pocztą na adres Szpitala (Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych ul. Banacha 1A, 02 – 097 Warszawa). W przypadku niedostarczenia skierowania w wymaganym terminie pacjent zostanie skreślony z kolejki oczekujących.*

 

 * Podstawa prawna:

            art. 20 ust. 2a) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581)