Komunikat

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora UCK WUM informujemy, że w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, ustala się całkowite wstrzymanie przyjęć planowych od 12 marca 2020 r. na hospitalizację
w trybie stacjonarnym w Oddziałach Klinicznych we wszystkich  Lokalizacjach UCK WUM, tj. :

 •  
 • Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, ul. Żwirki i Wigury 63A ,
 • Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1A,
 • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. W.H Lindleya 4.

 

Decyzja nie dotyczy pacjentów hospitalizowanych ze względu na schorzenie onkologiczne, hematologiczne, oraz chorych leczonych przewlekle, u których nie można przerwać leczenia.

 

 

 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora UCK WUM informujemy, że związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, ustala się całkowite wstrzymanie zaplanowanych wizyt w poradniach specjalistycznych od
13 marca 2020 r. w:

 

 • Przychodni Specjalistycznej Centralnego Szpitala Klinicznego,
 • Przychodni Specjalistycznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

 

Decyzja nie dotyczy pacjentów leczonych ze względu na schorzenie onkologiczne, hematologiczne, chorych leczonych przewlekle, u których nie można przerwać leczenia.

 

 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora UCK WUM informujemy, że związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, ustala się całkowite wstrzymanie zaplanowanych wizyt od 16 marca 2020 r. w:

 

 • Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego

 

Decyzja nie dotyczy pacjentów leczonych w :

 • Poradni Diabetologicznej dla dzieci,
 • Poradni Hematologicznej dla dzieci,
 • Poradni Onkologicznej dla dzieci,
 • Poradni Alergologicznej dla dzieci – tylko w zakresie kontynuacji leczenia odczulającego.