Konkurs ofert na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Chir. Ogólnej i Endokrynologicznej, Kliniki Neurochirurgii, Kardiochirurgii, Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii, Kliniki Chorób Wewn, Pneumon. i Alergologii, Kliniki Chorób Wewn. Hematologii i Onkologii

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej: Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Kliniki Neurochirurgii, Kliniki Kardiochirurgii, Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii.

Wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896): 1.Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty wymienione w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182).

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają właściwemu podmiotowi; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko ……………” (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie pod adresem; Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1 a 02-097 Warszawa Dział Personalny

3. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozpatrzenie ofert w terminie 60 dni.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu. tel. (22) 599-17-39

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon ogłoszenie o wyniku konkursu ofert70 KB