KONKURS OFERT na realizację badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych na rzecz pacjentów SPCSK na rok 2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy
ul. Banacha 1a, na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ogłasza KONKURS OFERT na realizację badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych na rzecz pacjentów SPCSK na rok 2017. Niezbędne warunki uczestnictwa w konkursie zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu, dostępna na stronie http://spcsk.pl/konkursy-ofert lub w siedzibie szpitala pok. 18, blok A, parter.

Szczegółowe informacje oraz edytowalny Załącznik nr 1 do SIWK pod nr tel. 22 599 11 20.

Uwagi: 
Zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWK