Konkurs ofert na usługę badania sprawozdania finansowego za rok 2016

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Banacha 1a, ogłasza konkurs ofert na usługę badania sprawozdania finansowego za rok 2016. Niezbędne warunki uczestnictwa w konkursie zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu, dostępna na stronie www.spcsk.pl lub w siedzibie szpitala pok. 18, blok A, parter. Szczegółowe informacje tel. 22 599 11 20.