Naukowiec WUM w elitarnym programie szkoleniowym

Dr Rafał Machowicz z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM został zakwalifikowany do prestiżowego programu szkoleniowego EHA CRTH - Clinical Research Training in Hematology organizowanego przez European Hematology Association.

Razem z 19 naukowcami z innych krajów będzie przez 9 miesięcy uczestniczył w programie i szkoleniu dotyczącym badań prowadzonych w Europie, ale mającymi zasięg globalny.

Program EHA CRTH skierowany jest do chcących się doskonalić naukowców, którzy pracują w ośrodkach akademickich lub dużych szpitalach. Mogą wziąć w nim udział osoby, które mają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych lub są autorami lub współautorami prac dotyczących wspomnianych badań.