Nominacje profesorskie

17 maja br.  Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie. Wśród  55. nowo mianowanych nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki znaleźli się przedstawiciele Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, nominacje profesorskie otrzymali: prof. Hanna Pituch z Katedry i Zakładu Mikrobilogii Lekarskiej, prof. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii, prof. Piotr Suchocki z Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków oraz  prof. Marcin Ufnal – kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej.