OFERTA PRACY DLA PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIAREK INSTRUMENTARIUSZEK, OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY PRZY UL. BANACHA 1 A W WARSZAWIE ZATRUDNI PIELĘGNIARKI DO KLINIK CHIRURGICZNYCH I INTERNISTYCZNYCH ORAZ PIELĘGNIARKI INSTRUMENTARIUSZKI, OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE OPIEKUNA MEDYCZNEGO.

PROSIMY O KONTAKT W SEKRETARIACIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI W POKOJU 39, W BLOKU "A" LUB KONTAK TELEFONICZNY POD NUMEREM (22) 599 29 10.