OFERTA PRACY SALOWY / SALOWA

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie zatrudni

SALOWYCH

Wymiar czasu pracy: ETAT

Praca w godzinach: 7:00 - 19:00, 19:00 – 7:00

 

Kontakt: Sekretariat Naczelnej Pielęgniarki tel (22) 599 29 10.

Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa.