Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych lub gastroenterologii

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego zatrudni lekarza specjalistę chorób wewnętrznych lub lekarza specjalistę gastroenterologa oraz lekarzy, którzy chcieliby specjalizować się w dziedzinie chorób wewnętrznych lub gastroenterologii.

 

tel.kontaktowy: (22) 599-28-38

Pan dr hab.n.med. Adam Przybyłkowski-Kierownik Kliniki

Zgłaszanie ofert na adres Szpitala: 00-097 Warszawa, ul. Banacha 1a

z dopiskiem sekretatariat Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

lub adres mailowy kgw@spcsk.pl