Otwarcie wyremontowanego Pododdziału Neurologii Dziecięcej Katedry i Kliniki Neurologii oraz trzech sal rehabilitacyjnych

We wtorek, 8 października 2019 r. w Katedrze i Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM, kierowanej przez prof. Annę Kosterę-Pruszczyk otwarto wyremontowany, dzięki wsparciu Fundacji Polsat, Pododdział Neurologii Dziecięcej oraz trzy sale rehabilitacyjne.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosław Wielgoś, prof. Anna Kostera- Pruszczyk – kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Dyrektor CSK UCK WUM – Maciej Zabelski, prof. Anna Kamińska – była Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Prezes Zarządu Fundacji Polsat - Krystyna Aldridge-Holc, prof. Sergiusz Jóźwiak – kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej, pracownicy Kliniki i jej przyjaciele.

JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś ze wzruszeniem podkreślił: To bardzo radosna chwila, że możemy dzisiaj uczestniczyć w otwarciu wyremontowanych sal i oddziału. Dodam, że nie pierwszy raz korzystamy z dobrodziejstw i wielkiego serca Fundacji Polsat, która od lat  pomaga nam w remontach i zakupie niezbędnego sprzętu. Państwa pomoc jest nieoceniona. Dziękuję za pomoc, wielkie serce i mam nadzieję na kolejne wsparcie w przyszłości, gdyż miejsc do doskonalenia jest mnóstwo.

Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM Maciej Zabelski podkreślił, że rolą dyrekcji szpitala jest ułatwianie realizacji marzeń wspaniałego zespołu, a każda kolejna inwestycja zakończona sukcesem, jest powodem do ogromnej radości. Środków na realizację inwestycji zawsze brakuje, a potrzeb i marzeń jest wiele. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli cieszyć się kolejnymi sukcesami, a pacjenci naszego Szpitala będą zadowoleni dodał.

Prezes Fundacji Polsat – Krystyna Aldridge-Holc wspomniała o historii współpracy pomiędzy Katedrą i Kliniką Neurologii WUM, a Fundacją, która sięga 2006 r. Przypomniała o poprzedniej inwestycji, od czasu której minęło już osiem lat: W 2011 roku obył się pierwszy, generalny remont Pododdziału Neurologii Dziecięcej, który nie objął niestety sal rehabilitacyjnych. Dla Fundacji rehabilitacja dzieci jest kluczowa, stąd decyzja o wyremontowaniu trzech sal rehabilitacyjnych. To wielka radość, że duża liczba dzieci będzie mogła rehabilitować się w nowych, odświeżonych pomieszczeniach. 

W sumie na obydwa remonty Kliniki, w 2011 i 2019 r. Fundacja Polsat przekazała ponad 2 mln zł.

Gospodarz Wydarzenia – prof. Anna Kostera-Pruszczyk podziękowała Fundacji za pomoc, wielkie serce i zaangażowanie: Życzę wszystkim z Fundacji, żeby dobro, które czynicie wracało do Was po stokroćPodsumowała dotychczasowe działania i osiągnięcia istniejącego już od 70. lat Pododdziału, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Mamy znakomitą kadrę, zapewniamy małym pacjentom diagnostykę i leczenie na wysokim poziomie. Rocznie hospitalizujemy około 400 małych pacjentów a w poradni przy Klinice udzielamy blisko 800 konsultacji dziecięcych.

Symboliczną wstęgę przecięli: JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś, prof. Anna Kamińska, Dyrektor CSK UCK WUM Maciej Zabelski, Prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc oraz Kierownik Katedry i Kliniki – prof. Anna Kostera Pruszczyk.

Po części oficjalnej zgromadzeni goście i dziennikarze udali się na spacer po odnowionych salach i Oddziale.  

Oddział Neurologii Dziecięcej Katedry i Kliniki Neurologii

Od blisko 70 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nerwowo-mięśniowych u dzieci. Istnienie w Klinice Neurologii wielu pracowni, przede wszystkim Pracowni Elektromiografii, Pracowni Histopatologii  Mięśni  i  Nerwów  Obwodowych  oraz  współpraca z ośrodkami zajmującymi się genetyką molekularną umożliwiają pełną i nowoczesną diagnostykę neuromiologiczną i sprawiają, że Oddział Dziecięcy jest unikalnym w skali kraju ośrodkiem referencyjnym. Klinika Neurologii jako jedyna z Polski należy do prestiżowej Europejskiej Sieci Referencyjnej dla Chorób Rzadkich Nerwowo-Mięśniowych.

Fundacja Polsat

Fundacja Polsat, jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwudziestu dwóch lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą ponad 35 tysięcy małych pacjentów i wsparła finansowo 1 218 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny.

W sumie przez 22 lata, CSK UCK WUM otrzymał wsparcie z Fundacji Polsat w kwocie ponad 3 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na remonty, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, jak i stworzenie Banku Krwi Pępowinowej im. Fundacji Polsat.

Począwszy od 1999 roku Fundacja Polsat przekazała prawie 6 mln zł na remonty i zakup sprzętu medycznego dla pozostałych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

·        Banku Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej im. Fundacji Polsat

·        Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby, Oddział Intensywnej Opieki Chirurgicznej ( przy programie Rodzinnych Przeszczepów Wątroby)

·        Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka (remont Kliniki, zakup sprzętu + metoda leczenia dzieci z rozszczepem kręgosłupa w łonie matki metodą fetoskopową)

·        Oddziału Ortopedii Dziecięcej SKDJ UCK WUM  ( remont + zakup aparatu RTG z ramieniem C)

·        Oddziału Neonatologii SKDJ UCK WUM (zakup sprzętu)

·        Oddziału Noworodków, Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, UCZKiN (zakup sprzętu)

 

Klaudia Wendycz
Biuro Prasowe

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM