Pierwsza w Europie udana operacja naprawy stent-graftu Nellix (Endologix)

Miło nam poinformować, że w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej kierowanej przez prof. Sławomira Nazarewskiego wykonano nowatorską, pierwszą w Europie i być może na świecie udaną operację naprawy stent-graftu Nellix (Endologix).

 

Dr hab. Tomasz Jakimowicz dokonał z powodzeniem wewnątrznaczyniowej „naprawy” stent-graftu u chorego, u którego doszło do znacznego powiększenia tętniaka aorty brzusznej po wcześniejszym (4 lata temu), wewnątrznaczyniowym  leczeniu za pomocą systemu Nellix w innym ośrodku. Do operacji wykorzystano specjalnie zmodyfikowany dla tego pacjenta stent-graft z odgałęzieniami do naczyń trzewnych firmy Cook.

 

Tego typu zabieg to pierwsza w Europie i przypuszczalnie na świecie udana operacja naprawy stent-graftu Nellix (Endologix), za pomocą endoprotezy z odgałęzieniami do tętnic trzewnych. Stent-grafty Nellix zostały niedawno całkowicie wycofane z rynku przez producenta z powodu znaczącej liczby istotnych powikłań. Znalazło to również potwierdzenie w silnej negatywnej rekomendacji dla tego systemu, opublikowanej w najnowszych zaleceniach European Society for Vascular Surgery. Operacje naprawcze u chorych z przeciekiem typu 1A po użyciu stent-graftu typu Nellix były dotychczas praktycznie niemożliwe do wykonania metodą wewnątrznaczyniową. Z powodu specyficznej budowy stent-graftu, w przypadku przecieku typu 1A jedyną skuteczną opcją była konwersja do operacji otwartej, której nie można wykonać u obciążonych chorych. Metoda zastosowana przez doc. Tomasza Jakimowicza daje tym chorym szansę na wyleczenie. Niestety przed wprowadzeniem wspomnianych wyżej rekomendacji stent-graft Nellix był bardzo popularny w naszym kraju.

 

Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego jest największym w Polsce oraz wiodącym w Europie i na świecie ośrodkiem zajmującym się leczeniem chorób aorty w tym tętniaków piersiowo-brzusznych (od 2010 roku wykonano ponad 500 zabiegów wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków piersiowo-brzusznych,  co stanowi blisko połowę tego typu operacji wykonanych w Polsce). Jest również jedynym w Polsce i jednym z kilkunastu ośrodków na świecie mających dostęp do technologii wewnątrznaczyniowej opracowanej do leczenia tętniaków łuku aorty (stent-grafty z odgałęzieniami do pnia ramienno-głowowego i tętnicy szyjnej). Klinika ściśle współpracuje w opracowywaniu nowych metod leczenia wewnątrznaczyniowego schorzeń aorty z najważniejszymi ośrodkami na świecie - Universitäres Herzzentrum w Hamburgu (prof. Tilo Kölbel), Chirurgie Vasculaire - Centre de l’Aorte Université w Paryżu (prof. Stephan Haulon, prezydent European Society for Vascular Surgery), Mayo Clinic (prof. Gustavo Oderich) oraz Paracelsus Medical University w Norymberdze (prof. Eric Verhoeven).

Pierwsza miniaturka Druga miniaturka