Poszukiwany lekarz do Poradni Leczenia Chorób Bólu SPCSK

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie poszukuje LEKARZA do Poradni Leczenia Chorób Bólu Przychodni Specjalistycznej.

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Praca 2 razy w tygodniu  - poniedziałki w godz. 11.00-17.00, czwartki w godz. 9.00-15.00

Dokumenty aplikacyjne proszę kierowac na adres e- mail: mstaciwa@spcsk.pl lub kontakt pod nr telefonu (22) 599 2356 - Sekretariat Przychodni Specjalistycznej.

DANE OSOBOWE-KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe sa przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Pralamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektowy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w rekrutacji.