Poszukiwany lekarz specjalista do Poradni Neurochirurgicznej Przychodni Specjalistycznej SPCSK

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie poszukuje do Poradni Neurochirurgicznej Przychodni Specjalistycznej LEKARZA SPECJALISTĘ Z NEUROCHIRURGII.

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia

Praca 1 raz w tygodniu w godz. 14.00-18.00

Dokumenty aplikacyjne proszę kierowac na adres e- mail: mstaciwa@spcsk.pl lub kontakt pod nr telefonu (22) 599 2356 - Sekretariat Przychodni Specjalistycznej.

DANE OSOBOWE-KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe sa przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Pralamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazkuz  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektowy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w rekrutacji.