POSZUKIWANY PRACOWNIK GOSPODARCZY DO DZIAŁU ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZEGO

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO W WARSZAWIE POSZUKUJE DO DZIAŁU ADMINSTRACYJNO - GOSPODARCZEGO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO.

Zakres obowiązków:

Prace zwiazane z transprtem wewnętrznym Szpitala. Sprzątanie terenu zewnętrznego (zamiatanie, opróżnianie koszy na odpady komunalne, dbanie o zieleń, koszenie trawy, grabienie itp. prace porządkowe).  W  okresie zimy odśnieżanie terenu.

Praca w godzinach 6:00-14:00

Zatrudnienie od zaraz

Wynagrodzenie zasadnicze 2100,00 zł. brutto plus dodatek za wysługę lat jeżeli sie należy.

Cv prosimy przesyłać na adres: mpuculek@spcsk.pl

lub kontakt telefoniczny: (22) 5992014 - Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego.

Prosimy o zamieszczenie w dokuemntach aplikacyjnych klauzuli: " Zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. D. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego".