Pozwolenie na przeszczepianie nerek i trzustek

Dnia 02.02.2018 Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SP CSK w Warszawie uzyskała pozwolenie na:

  • pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
  • przechowywanie i przeszczepianie nerek, nerek i trzustek oraz trzustek od zmarłych dawców

Pozwolenie zostało wydane przez Ministra Zdrowia na okres 5 lat.