Referencyjny Ośrodek Leczenia Orbitopatii Tarczycowej

Referencyjny Ośrodek Leczenia Orbitopatii Tarczycowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM został włączony jako pierwszy w Europie Środkowej do Europejskiej Grupy do Spraw Orbitopatii.

 

Orbitopatia tarczycowa jest najczęstszym pozatarczycowym objawem choroby Gravesa i Basedowa. W ciężkich przypadkach może stanowić zagrożenie utraty wzroku (Ryc. 1). Diagnostyka i leczenie orbitopatii wymaga wielodyscyplinarnego podejścia
i powinno być prowadzone w ośrodkach referencyjnych. Wpływa to na zwiększenie skuteczności leczenia oraz maksymalizację poprawy jakości życia chorych.

Ośrodek Leczenia Orbitopatii w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK (ul. Banacha 1A) obejmuje dwie Kliniki: Klinikę Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii prowadzoną przez prof. dr hab. n. med. Tomasza Bednarczuka oraz Klinikę Okulistyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (ul. W.H. Lindleya 4) prowadzoną przez prof. dr hab. n. med. Dariusza Kęcika, które stale współpracują z innymi Katedrami i Zakładami WUM. Ośrodek Leczenia Orbitopatii jest prowadzony przez dr n. med. Piotra Miśkiewicza z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.  Klinika Okulistyki odpowiada za pełną diagnostykę i opiekę okulistyczną, w tym m.in. zabiegi na mięśniach okoruchowych. Ścisłą i stałą współpracę od początku istnienia Ośrodka Leczenia Orbitopatii zapewnia dr Anna Jabłońska i dr Dorota Białas-Niedziela.

The European Group of Graves’ Orbitopathy (EUGOGO) jest wielodyscyplinarnym towarzystwem naukowym skupiającym najważniejsze europejskie ośrodki zajmujące się orbitopatią tarczycową (Ryc 2). Głównym celem EUGOGO jest prowadzenie badań wieloośrodkowych mających na celu poszerzenie wiedzy na temat orbitopatii tarczycowej, edukacja, tworzenie rekomendacji dotyczących postępowania w orbitopatii tarczycowej. W tym roku Ośrodek Leczenia Orbitopatii w CSK Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM został przyjęty do referencyjnych ośrodków EUGOGO.  https://www.eugogo.eu/eugogo-centers.

 

Zapraszamy wszystkich lekarzy do kontaktu z Ośrodkiem Leczenia Orbitopatii w każdym przypadku pacjentów z chorobami tarczycy i towarzyszącą orbitopatią.

Ryc 1. Pacjent z ciężką orbitopatią tarczycową leczony w Ośrodku Leczenia Orbitopatii (zdjęcie sprzed i po leczeniu).

 

 

Ryc 2. Referencyjne Ośrodki Leczenia Orbitopatii należące do EUGOGO.