Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie beneficjentem w konkursie POIS

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie beneficjentem w konkursie POIS 09.02.00-IP.04-00-002/2016 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach dofinansowania realizowany będzie projekt pt.: „Poprawa dostępności i jakości procedur z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii w leczeniu inwazyjnym niewydolności serca, migotania przedsionków i zaburzeń rytmu w SPCSK w Warszawie”. Z przyznanych środków powstanie jeden z najnowocześniejszych oddziałów elektroterapii i elektrofizjologii w Polsce.

Źródło: http://www.zdrowie.gov.pl/nabor-30-infrastruktura_ponadregionalnych.html

 

Tagi: