Seniorze nie daj się

Pod koniec czerwca 2018 r. ruszyła kampania społeczna Seniorze Nie Daj Się! Jest to wspólna akcja warszawskiej Straży Miejskiej, stołecznej Policji i Związków Banków Polskich, ostrzegająca seniorów przed oszustami. Celem kampanii jest uwrażliwienie seniorów na powtarzające się wyłudzenia, które przybierają wciąż nowe formy: na wnuczka, policjanta czy na sprzedawcę lub inkasenta.

Zastraszanie, udawanie policjanta, urzędnika czy członka rodziny, niestety wciąż zbiera żniwa. Tylko w Warszawie, w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku, wyłudzono od seniorów ponad 4,3 miliona złotych. W ubiegłym roku ta kwota wyniosła prawie 19 milionów złotych! Strażnicy miejscy, policjanci, oraz bankowcy połączyli siły i uruchomili nową kampanię społeczną, która obejmuje działania informacyjno-edukacyjne.

Najczęściej oszustwa opierają się o kontakt telefoniczny, kiedy seniorzy namawiani są na przekazanie komuś albo pozostawienie w jakimś miejscu gotówki lub kosztowności. Często skłania się ich do wypłat oszczędności z banku, a nawet do zaciągania kredytów.

Na potrzeby kampanii, opracowano szereg materiałów informacyjnych w postaci m.in. plakatów, ulotek, banerów internetowych oraz spotów. Stworzono także stronę internetową www.SeniorzeNieDajSie.pl
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie spotów informacyjnych o kampanii Seniorze Nie Daj Się! na stronie internetowej szpitala i monitorach oraz rozwieszenia plakatów oraz ulotek dedykowanych akcji na terenie całego szpitala.

W celu ustalenia szczegółów, proszę kontaktować się z Panią Joanną Maroszyńską, Kierownikiem Referatu Promocji, tel. 723986575, joanna.maroszynska@strazmiejska.waw.pl