SP CSK beneficjentem w konkursie POIS dedykowanym chorobom układu krążenia

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie beneficjentem w konkursie POIS 09.02.00-IP.04-00-002/2016 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres Programu Operacyjnego objął wsparcie szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom układu krążenia.

Środki finansowe otrzyma I Katedra i Klinika Kardiologii kierowana przez prof. Grzegorza Opolskiego, która otrzyma wsparcie w wysokości 12 533 473,35 zł na projekt: „Poprawa dostępności i jakości procedur z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii w leczeniu inwazyjnym niewydolności serca, migotania przedsionków i zaburzeń rytmu w SP CSK w Warszawie”. Z przyznanych środków powstanie jeden z najnowocześniejszych oddziałów elektroterapii i elektrofizjologii w Polsce.

Źródło: http://www.zdrowie.gov.pl/nabor-30-infrastruktura_ponadregionalnych.html

 

Tagi: