SP CSK poszukuje pracownika do Zespołu ds. Przygotowania Nadzoru Remontów i Inwestycji na stanowisko Główny Specjalista

SP CSK poszukuje pracownika do Zespołu ds. Przygotowania Nadzoru Remontów i Inwestycji

na stanowisko Główny Specjalista

 

Zakres podstawowych obowiązków:

 • nadzór nad pracami remontowo – inwestycyjnymi w Szpitalu
 • poprawnego i terminowego prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej dotyczącej nieruchomości,
 • planowania i nadzoru nad poprawnością przeglądów okresowych nieruchomości i urządzeń, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustawy o dozorze technicznym,
 • współudział w planowaniu i realizacji remontów i inwestycji,
 • prowadzenie gospodarki nieruchomościami, w tym dzierżawy pomieszczeń, naliczanie podatku od nieruchomości.

•         

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane
 • posiadanie uprawnień do nadzorowania robót w branży konstrukcyjno – budowlanej,
 • pożądane doświadczenie w administrowaniu /zarządzaniu/ obiektami użyteczności publicznej,
 • znajomość prawa budowlanego, administracyjnego i zamówień publicznych,
 • doświadczenie w koordynacji i nadzorze nad realizacją robót, dostaw i usług, w tym udział w odbiorach technicznych,
 • biegła obsługa komputera,
 • znajomość programu do kosztorysowania NORMA PRO,

 

Dodatkowym atutem będzie:

•          Licencja Zarządcy Nieruchomościami

CV oraz list motywacyjny proszę przesyłać na adres sdat@spcsk.pl

telefon kontaktowy: 22-599 20 16