Specjalisty d/s Zamówień Publicznych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   poszukuje kandydata do pracy w Dziale Zamówień Publicznych na stanowisko:

 

Specjalisty d/s Zamówień Publicznych
 

Zakres podstawowych zadań i obowiązków służbowych na stanowisku Specjalisty d/s Zamówień Publicznych

 

 • Weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sprawdzanie kompletności dokumentów określających przedmiot zamówienia publicznego dostarczonych przez komórki organizacyjne w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • Przygotowywanie i rozstrzyganie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
 • Opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przygotowywanych postępowań przetargowych
 • Pisemnym udzielaniem wyjaśnień Wykonawcom dotyczących materiałów przetargowych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP i obowiązującymi przepisami prawa
 • Aktualizowanie informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczących zamówień publicznych
 • Prowadzenie dokumentacji zrealizowanych zamówień publicznych (archiwizacja) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i regulacjami wewnętrznymi MIK
 • Wykonywaniem innych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, zleconych przez przełożonych;

 

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Samodzielność w działaniu
 • Minimum 1-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, procedur przetargowych i przepisów branżowych
 • Umiejętność planowania i analitycznego myślenia
 • Doskonała organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością, inicjatywność
 • Odpowiedzialność, rzetelność i sumienność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, życzliwość
 • Otwartość na nowe pomysły i gotowość do podejmowania wyzwań

Oferujemy:

 • Interesującą pracę
 • Możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

 

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do 20 lutego 2019 r. w Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1a , 02-097 Warszawa lub na adres mailowy: dfk@spcsk.pl  z dopiskiem:

Oferta pracy – Specjalista ds.  Zamówień Publicznych

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.