Sprzedaż sprzętu medycznego

 

LP.

Zestawienie aparatury medycznej do zbycia

1.

Ultrasonograf ogólny model Volusion 730 Expert rok produkcji 2003 o nr ser. A09023 o nr. inwentarzowym T-80233000027 użytkowany w II Zakładzie Radiologii Klinicznej. Urządzenie  wyeksploatowane pod względem technicznym i technologicznym.

2.

Ultrasonograf ogólny model SSA-530A/E Famio rok produkcji 2006 o nr ser. E2F0664662 o nr. Inwentarzowym

T-80233000030 użytkowany w Klinice Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Onkologicznej. Urządzenie  wyeksploatowane pod względem technicznym i technologicznym.

3.

Ultrasonograf ogólny model SSA 340A  rok produkcji 1997 o nr ser. B7615842 o nr. inwentarzowym T-80233000015 użytkowany w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej. Urządzenie  wyeksploatowane pod względem technicznym i technologicznym.

4.

Ultrasonograf ogólny model LOGIQ ALFA 200  rok produkcji 2000 o nr ser. 27268SM2 o nr. inwentarzowym T-80233000023 użytkowany w Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii. Urządzenie wyeksploatowane pod względem technicznym i technologicznym. Bark wsparcia technicznego dla aparatu.

5.

Ultrasonograf kardiologiczny model iE33 rok produkcji 2004 o nr ser. 02DR11 o nr. inwentarzowym T-80233000028 użytkowany w Klinice Kardiologii. Urządzenie wyeksploatowane pod względem technicznym i technologicznym. Brak możliwości modernizacji aparatu.

6.

Ultrasonograf ogólny model SSA-550A/E7 Nemio rok produkcji 2006 o nr ser. P6566468 o nr. inwentarzowym T-80233000033 użytkowany w II Zakładzie Radiologii Klinicznej. Urządzenie wyeksploatowane pod względem technicznym

i technologicznym. Uszkodzony monitor, wypalony monitor, uszkodzona sonda Convex.

7.

Ultrasonograf ogólny model SSA-530A/E Famio rok produkcji 2006 o nr ser. E2F0664661o nr. Inwentarzowym

T-80233000031 użytkowany w II Zakładzie Radiologii Klinicznej. Urządzenie  wyeksploatowane pod względem technicznym

i technologicznym.

8.

Echokardiograf kardiologiczny model Envisor firmy Philips rok produkcji 2005 o nr ser. USO0507288 o nr inwentarzowym

T-80233000029 Użytkowany w Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiochirurgicznej. Ograniczone możliwości diagnostyczne Aparat wyeksploatowany. Należy się liczyć ze zwiększoną awaryjnością oraz wysokimi kosztami części zamiennych.

9.

Respiratory firmy Hamilton szt. 4 model Galileo rok produkcji  2001 o nr inwentarzowych  T-80008400040, T-80008400041,

T-80008400042, T-80008400043. Urządzenia intensywnie eksploatowane  od ponad 14 lat w Klinice Kardiochirurgii.  Aparaty sprawne technicznie. Mając na uwadze stopień zużycia technicznego respiratorów należy liczyć się z znacznymi kosztami naprawy głównych podzespołów takich jak układy pneumatyki oraz podzespoły elektroniczne.

10.

Lampa operacyjna Dr Mach model M3/M5  rok produkcji 2007

o nr ser. M3 06/0365, M5 07/0054 będąca na wyposażeniu Sali

w Bloku Operacyjnym. Sprzęt wyeksploatowany pod względem technicznym i technologicznym. Modernizacja nieopłacalna. 

11.

Nóż harmoniczny Eticon model Ultracision Harmonic Scalpel rok produkcji 2008 o nr ser. GN4083105 o nr. Inwentarzowym

T-80205500005 użytkowany w Bloku Operacyjnym. Brak możliwości użytkowania aparatu z powodu ograniczonego dostępu do części zamiennych (końcówki elektrod) z racji na rok produkcji. Aparat przestarzały pod względem technicznym. Brak możliwości modernizacji.

12.

Stół operacyjny Shmitz model OPX300CLE  rok produkcji 2001  o nr ser. 1010270A005 o nr. inwentarzowym T-80800500043 użytkowany w Bloku Operacyjnym. Sprzęt w dużym stopniu wyeksploatowany, w części niesprawny technicznie, uszkodzone kluczowe podzespoły. Sprzęt nie przydatny dla Szpitala pod względem technicznym i technologicznym.

13.

Aparat RTG – ATS (Włochy) model CYBERBLOC  rok produkcji 2006  o nr ser. 030534906 o nr. inwentarzowym

T- 80230100042 użytkowany w Bloku Operacyjnym Kliniki Nurochirurgii. Aparat przestarzały pod względem technicznym

i technologicznym, brak możliwości modernizacji.

14.

Analizator firmy Beckman model Coulter LH750 rok produkcji 2008 o nr ser. AM 16156 o nr. inwentarzowym T-80103100041 użytkowany w Banku Komórek. Aparat wyeksploatowany pod względem technicznym i technologicznym, brak możliwości modernizacji.

15.

Diatermia elektrochirurgiczna Valleylab model Force FX-8 z Force Argon 2 rok produkcji 2002 o nr ser. FOA11894A i G1J899V o nr inwentarzowym T-80200500042 użytkowany w Bloku Operacyjnym. Sprzęt przestarzały pod względem technicznym i technologicznym, brak możliwości modernizacji.   

16.

Przyrząd do mięśni dwugłowych uda, rok produkcji 1996 o nr. inwentarzowym T-80208700002 użytkowany w Zakładzie Rehabilitacji.

Sprzęt wyeksploatowany niesprawny. Brak możliwości naprawy.

17.

Przyrząd do mięśni brzucha rok produkcji 1996 o nr. inwentarzowym T-80208700003 użytkowany w Zakładzie Rehabilitacji.

Sprzęt wyeksploatowany niesprawny. Brak możliwości naprawy.

18.

Atlas G-18 rok produkcji 1996 o nr. inwentarzowym T-80207000001 użytkowany w Zakładzie Rehabilitacji.

Sprzęt wyeksploatowany niesprawny. Brak możliwości naprawy.

 

Osoba do kontaktu:

Jacek Gajda
Dział Aparatury Medycznej
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Warszawa Banacha 1a
tel 609-458-448
jgajda@spcsk.pl