TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Banacha 1a

                        zatrudni  w Zakładzie Patomorfologii   technika analityki medycznej

 

Wymagane kwalifikacje:

 

- wykształcenie  minimum średnie medyczne

- udokumentowane doświadczenie w pracy w Zakładzie Patomorfologii

- znajomość technik histopatologicznych

- umiejętność obsługi mikrotomu

- umiejętność obsługi kriostatu

- umiejętność obsługi cytowirówki

- podstawowa znajomość języka angielskiego  

- umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty:

 

- CV, list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą      o  ochronie danych osobowych.

 

Zgłaszanie ofert: do dnia  31.08.2017 r.

w Dziale Personalnym SP CSK, blok E II piętro

pocztą na adres Szpitala: 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1 a

 mail:arojek@spcsk.pl