Termomodernizacja wybranych obiektów SP CSK

W latach 2013 – 2014 Szpital zrealizował zadanie pn.:

„Termomodernizacja wybranych obiektów Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego”

na podstawie umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Umowa dotacji Nr 308/2013/Wn-07/OA-TR-ZI/D z dnia 11 czerwca 2013 roku
 • Umowa pożyczki Nr 303/2013/Wn-07/OA-TR-KU/P z dnia 11 czerwca 2013 roku

w ramach zadania zrealizowano termomodernizację bloku D w zakresie:

 • docieplenia ścian,
 • wymiany okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • modernizacji sytemu grzewczego,

oraz termomodernizację łączników pomiędzy blokami szpitala w zakresie:

 • docieplenia ścian,
 • wymiany okien,
 • docieplenie dachu,
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • wymiana instalacji c.o.,

Prace zakończono 12.05.2014 roku.