Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szanowni Państwo,
    Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały Nr 58/2018 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Zarządzenia Nr 49/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących akt o połączeniu, z dniem 1 stycznia 2019 r. rozpoczęło swoją działalność Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM).


Dane rejestrowe nowego podmiotu:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036
Numer w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000018598


UCK WUM powstało w wyniku połączenia trzech szpitali klinicznych, których organem założycielskim jest Warszawski Uniwersytet Medyczny tj.:

  1. Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
  2. Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie,
  3. Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi taką samą działalność jak dotychczasowe szpitale kliniczne i udziela świadczeń zdrowotnych w niezmienionym zakresie w dotychczasowych lokalizacjach, które z dniem 1 stycznia 2019 roku stały się następującymi zakładami leczniczymi UCK WUM:

  1. Centralny Szpital Kliniczny, przy ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
  2. Przychodnia Specjalistyczna Banacha, przy ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
  3. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
  4. Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
  5. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, przy ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa
  6. Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, przy ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

Dotychczasowe dane teleadresowe w lokalizacjach, numery rachunków bankowych, numery umów z Narodowym Funduszem Zdrowia pozostają bez zmian.


Z dniem 1 stycznia 2019 r. UCK WUM z mocy prawa wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotami były dotychczasowe szpitale kliniczne, bez względu na charakter prawny tych stosunków.

Robert Tomasz Krawczyk                   Maciej Zabelski                Marzena Kowalczyk
Dyrektor UCK WUM,                           Dyrektor Lokalizacji         p.o. Dyrektor Lokalizacji
Dyrektor Lokalizacji                            Banacha                             Lindleya
Żwirki i Wigury