Zakład Patomorfologii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka
tel. 225991670, fax. 225991671

Wykaz procedur wykonywanych w Zakładzie Patomorfologii SP CSK w Warszawie:

 1. Diagnostyka histopatologiczna:
  • materiału pobranego na Bloku Operacyjnym oraz w Przychodni Specjalistycznej (bloki narządowe, całe narządy lub ich fragmenty, zmiany patologiczne, wycinki tkankowe) wraz z jego makroskopowym opracowaniem,
  • materiału pobranego na Oddziałach Klinicznych (biopsje gruboigłowe narządów miąższowych, trepanobiopsje, biopsje endoskopowe przewodu pokarmowego i układu oddechowego),
  • badania śródoperacyjne dla potrzeb Bloku Operacyjnego w czasie zabiegów planowych,
  • badania śródoperacyjne podczas transplantacji narządów (weryfikacja przydatności narządów do transplantacji),
  • materiału przysyłanego do Zakładu w celach konsultacyjnych.
 2. Diagnostyka cytopatologiczna:
  • materiału pobranego na Oddziałach Klinicznych dodatkowo przygotowywanego do diagnostyki na terenie Zakładu (płyny i wydzieliny z jam ciała, popłuczyny oskrzelowe, plwocina, mocz),
  • gotowych rozmazów cytologicznych przygotowywanych na Oddziałach Klinicznych (materiał cytologiczny pochodzący z procedur EBUS i EUS, biopsja cienkoigłowa zmian w narządach miąższowych),
  • materiału przysyłanego do Zakładu w celach konsultacyjnych.
 3. Diagnostyka histochemiczna i immunohistochemiczna z użyciem dostępnego w Zakładzie panelu przeciwciał (ok. 100 przeciwciał):
  • uzupełnienie diagnostyki histopatologicznej i cytopatologicznej prowadzonej w Zakładzie,
  • wykonywanie w/w diagnostyki w celach konsultacyjnych dla współpracujących ośrodków zewnętrznych (Szpital Grochowski),
 4. Wykonywanie biopsji cienkoigłowych pod kontrolą USG we współpracy z Zakładem Radiologii:
  • biopsja narządów powierzchownych (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne, gruczoł piersiowy, zmiany patologiczne skóry i tkanek podskórnych),
  • narządów wewnętrznych (wątroba, trzustka),
  • ocena cytologiczna uzyskanego materiału.
 5. Badania autopsyjne: 
  • na podstawie skierowań z Oddziałów Klinicznych z pobraniem materiału histologicznego i cytologicznego.