Zmiana lokalizacji Działu Zamówień Publicznych

Uprzejmie informujemy, że Dział Zamówień Publicznych został przeniesiony z Boku C do Bloku B od strony ul. Żwirki i Wigury.

 

.