Certyfikat ISO 9001

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Banacha 1a
posiada System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001 : 2015

System Zarządzania Jakością obejmuje:

Świadczenie usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenictwa szpitalnego, rehabilitacji, diagnostyki, medycyny nuklearnej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, stacji dializ, tlenoterapii domowej oraz badań zgodności tkankowej.

Pobierz PDF

Download PDF