Certyfikat ISO 9001

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Banacha 1a
posiada System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001 : 2008

System Zarządzania Jakością obejmuje:

Świadczenie usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej leczenictwa szpitalnego, rehabilitacji, diagnostyki oraz długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Pobierz PDF