Szpitalna Izba Przyjęć

dr n. med. Ewa Opęchowska - Pacocha
Kierownik: dr n. med. Ewa Opęchowska - Pacocha
ul. Banacha 1 a, tel/fax. 599–11-56
Blok D, parter
 

  1. Zadaniem Szpitalnej Izby Przyjęć (SIP) jest ratowanie życia w nagłych przypadkach niewydolności krążeniowo-oddechowej, zatrzymania krążenia; postępowanie w urazach wielonarządowych, urazach czaszkowo-mózgowych, nagłych stanach neurologicznych i laryngologicznych.
  2. Udziela zarówno pomocy doraźnej jak i w zakresie hospitalizacji, w tym:
  1. pacjentom posiadającym skierowanie na hospitalizację i wymagającym hospitalizacji;
  2. pacjentom zgłaszającym się w celu udzielenia pomocy doraźnej, u których nie stwierdzono konieczności hospitalizacji
  3. SIP przyjmuje pacjentów w ramach codziennego 24 godzinnego dyżuru
  1. Personel oddziału stanowią lekarze specjaliści medycyny ratunkowej – chorób wewnętrznych, laryngolodzy, chirurdzy, neurolodzy, neurochirurdzy

 

Kolaż zdjęć z Izby Przyjęć