Jesteś tutaj

Konkursy ofert

Data Tytuł
2016-12-02 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w części w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w II Zakładzie Radiologii Klinicznej
2016-11-22 KONKURS OFERT na realizację badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych na rzecz pacjentów SPCSK na rok 2017
2016-11-21 Konkurs ofert na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Chir. Ogólnej i Endokrynologicznej, Kliniki Neurochirurgii, Kardiochirurgii, Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii, Kliniki Chorób Wewn, Pneumon. i Alergologii, Kliniki Chorób Wewn. Hematologii i Onkologii
2016-11-18 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w SPCSK w okresie od 01.12.2016 r. do 30.06.2021 r.
2016-11-17 Sprzedaż sprzętu medycznego
2016-10-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w I Klinice Kardiologii (Pododdziale Kardiologii Inwazyjnej) w okresie od 15 listopada 2016 r. do 14 listopada 2019 r.
2016-10-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy chirurgów w Szpitalnej Izbie Przyjęć w okresie od 01.12.2016 r. do 31.12.2017 r. - KONKURS UNIEWAŻNIONY
2016-10-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej w SPCSK w okresie od 26.11.2016 r. do 31.12.2018 r.
2016-09-27 Konkurs ofert na usługę badania sprawozdania finansowego za rok 2016
2016-06-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. w II Zakładzie Radiologii Klinicznej

Strony