Kontakt

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS 0000073036; NIP 5220002529; REGON 000288975

Numer księgi w RPWDL: 000000018598

 

ePUAP