Porada w przychodni

Skierowanie

Aby zapisać się na wizytę u specjalisty trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ) lub innego lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Na skierowaniu powinny być następujące informacje:

 • dane osobowe pacjenta

 • nazwisko lekarza kierującego

 • numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego

 • REGON jednostki kierującej

 • kody resortowe jednostki kierującej

 • numer umowy z NFZ

 • dokładna data wystawienia skierowania

 • nazwa poradni specjalistycznej do której pacjent jest kierowany

 • powód skierowania wraz z kodem ICD-10

Skierowania nie są wymagane do poradni ginekologicznej i onkologicznej. Wymagane jest okazanie aktualnego dokumentu tożsamości z numerem PESEL: dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.

Oryginał skierowania należy dostarczyć do rejestracji w ciągu 14 dni roboczych od dnia zapisu
 • osobiście
 • za pośrednictwem osób trzecich
 • lub listem poleconym na adres Rejestracja Przychodni Specjalistycznej SP CSK, ul Banacha 1a, 02-097 Warszawa.

Niedotrzymanie tego terminu skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

Rejestracja

Na pierwszą konsultację prosimy o zgłaszanie się z ważnym skierowaniem, osobiście do rejestracji Przychodni Specjalistycznej. Kolejną wizytę możesz również umówić telefonicznie lub zarejestrować przez ePortal.

Rejestracja ogólna

Blok A, parter
pon-pt 08:00-18:00

Poradnie:
wszystkie poza neurologiczną i neurochirurgiczną

Rejestracja neuro

Blok A, parter
pon-pt 08:00-18:00

Poradnie:
neurologiczna i neurochirurgiczna


Rejestracja telefoniczna

Rejestracja ogólna, telefoniczna, czynna jest w dni robocze w godz. 08:30-16:00 pod numerami telefonów 225991052 lub 225992682.

Rejestracja neurologiczna i neurochirugiczna, telefoniczna, czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-16:00 i w piątki w godz 8:00-15:00 pod numerem telefonu 225991050.

Rejestracja przez ePortal

Możliwość rejestracji przez ePortal dostępna jest tylko dla pacjentów zapisujących się na kolejną wizytę. Pacjenci zapisujący się na pierwszą wizytę proszeni są o skorzystanie z innych sposobów rejestracji. Aby uzyskać dostęp do ePortalu, należy zgłosić się osobiście do rejestracji celem odebrania hasła dostępu np. podczas umawiania pierwszej wizyty.

Jeśli Pacjent nie może stawić się w wyznaczonym terminie lub rezygnuje z udzielenia świadczenia, jest zobowiązany poinformować o tym świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie.
poradnie godziny nr telefonu
 • DIABETOLOGICZNA
pon-pt w godz. 08:30-16:00 225991052, 225992682
 • DIABETOLOGICZNA DLA KOBIET CIĘŻARNYCH
pon-pt w godz. 8:00-15:00 225991005
 • CHIRURGII OGÓLNEJ
 • CHIRURGII NACZYNIOWEJ
 • TRANSPLANTOLOGICZNA
pon-pt w godz. 08:30-16:00 225991052, 225992682
 • OTOLARYNGOLOGICZNA
 • KARDIOCHIRURGICZNA
 • FONIATRYCZNA
 • AUDIOLOGICZNA
pon-pt w godz. 08:30-16:00 225991052, 225992682
 • ALERGOLOGICZNA
pon-pt w godz. 08:30-16:00 225991052, 225992682
 • KARDIOLOGICZNA
 • OKULISTYCZNA
pon-pt w godz. 08:30-16:00 225991052, 225992682
 • NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
 • ENDOKRYNOLOGICZNA
 • PULMONOLOGICZNA
 • NEFROLOGICZNA
 • ONKOLOGICZNA
pon-pt w godz. 08:30-16:00 225991052, 225992682
 • HEMATOLOGICZNA
pon-pt w godz: 7.00-9.00, pon-pt w godz. 8.00-10.00 225991159
 • NEUROLOGICZNA
 • NEUROCHIRURGICZNA
pon-pt w godz. 10:00-16:00 225991050
 • LOGOPEDYCZNA
pon-pt w godz. 08:30-16:00 225991052, 225992682
 • LECZENIA BÓLU
pon-pt w godz. 7:00-13:00 225992348

Wizyta

Zaleca się aby pacjent zabrał na wizytę posiadaną dokumentację medyczną oraz spis aktualnie stosowanych leków.

Informacje o ubezpieczeniu uprawniającym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych