Jesteś tutaj

Leczenie w szpitalu

Pobyt w szpitalu stanowi dramatyczne przeżycie dla każdego człowieka. Lęk o zdrowie, poczucie bezsilności i osamotnienia - to najczęstsze uczucia, towarzyszące w tych chwilach.Nadrzędnym zadaniem i celem naszych pracowników, jest nie tylko troska o zdrowie chorych, ale również zapewnienie im komfortu oraz poczucia bezpieczeństwa w trakcie hospitalizacji.

W Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie działa 16 Katedr i Klinik oraz 6 Zakładów diagnostycznych i terapeutycznych. Ich działalność jest merytorycznie związana z Przyszpitalną Przychodnią Specjalistyczną. Szpital dysponuje 1064 łóżkami oraz wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt, salami operacyjnymi, pracowniami diagnostycznymi, laboratorium i zakładem rehabilitacji. Dogodne położenie, prawie w centrum Warszawy , umożliwia łatwy dostęp do usług medycznych – diagnostyki i leczenia.Każdego dnia do szpitala przyjmowanych jest kilkudziesięciu chorych z całej Polski, zarówno w trybie nagłym jak i na leczenie planowe.

Rejestracja

Rejestracja do leczenia szpitalnego odbywa się w Izbie Przyjęć, na parterze w budynku D. Przy rejestracji do planowego przyjęcia pacjent powinien mieć:

 • Ważny dowód osobisty
 • Skierowanie od lekarza POZ
 • Dokument uprawniający do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Może być to:
  • aktualna legitymacja ubezpieczeniowa (ważna 30 dni)
  • aktualna legitymacja emeryta lub rencisty
  • ostatni odcinek emerytury bądź renty
  • zaświadczenie wydane przez macierzysty, właściwy dla miejsca zamieszkania chorego Oddział Wojewódzki NFZ, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
  • decyzja samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta) z miejsca zamieszkania, potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku bezrobotnego)
  • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej
  • dowód wpłaty na konto ZUS w przypadku przedsiębiorcy
  • książeczka rodzinna w przypadku rejestracji dziecka
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Uwaga: Zaświadczenia muszą mieć aktualną datę ważności (skierowanie jest ważne do 30 dni, od daty wystawienia).

Więcej informacji na stronie NFZ

Skierowanie nie jest wymagane w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia. Pacjent, który trafi do szpitala w trybie nagłym, zobowiązany jest dostarczyć wszystkie, niezbędne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia leczenia (o ile chory nadal przebywa w szpitalu). Jeżeli przedstawienie dokumentu w tym czasie nie jest możliwe, można go dostarczyć w terminie do 7 dni, od chwili zakończenia hospitalizacji.

Skierowanie

Planowe przyjęcie pacjenta do szpitala odbywa się na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego z POZ lub od lekarza specjalisty, zgodnie z listą oczekujących i ustaloną datą. Może ona zostać przesunięta w przypadku, gdy lekarz uzna, iż istnieją przeciwwskazania do planowego przyjęcia w wyznaczonym dniu. Wówczas określany jest inny termin.

Skierowanie powinno zawierać następujące, czytelne informacje:

 • dane osobowe pacjenta
 • rozpoznanie choroby
 • dane lekarza kierującego
 • numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego
 • REGON jednostki kierującej
 • numer umowy z NFZ
 • datę wystawienia skierowania
Pacjent powinien mieć

Do pobytu w Szpitalu należy przygotować się, zabierając ze sobą niezbędne dokumenty oraz wykaz stosowanych dotychczas leków. Przy przyjęciu do leczenia szpitalnego wskazane jest by pacjent miał przy sobie:

 • przybory toaletowe (mydło, ręcznik, grzebień, szampon do włosów, szczoteczka i pasta do zębów, mężczyźni - przybory do golenia)
 • piżamę lub koszulę nocną, szlafrok
 • kapcie, klapki pod prysznic
 • ubiór do gimnastyki, strój kąpielowy (pacjenci korzystający z rehabilitacji)
Pobyt w szpitalu

Pacjenci przebywający w oddziałach szpitalnych, rano, przed śniadaniem mają mierzoną temperaturę oraz pobierane materiały do badań analitycznych. Czas między godziną 8.00, a 12.00 przeznaczony jest na obchód lekarski i wykonywanie zabiegów. Podczas obchodu lekarskiego, w porze wykonywania zabiegów leczniczych i pielęgniarskich oraz w porze posiłków, chorzy powinni przebywać w swoich salach. Pacjenci otrzymują 3 posiłki dziennie, zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą. Wszystkie posiłki przygotowywane są według wskazań wykwalifikowanych dietetyków. Cisza nocna trwa od godz. 22.00 do 6.00. Na terenie całego szpitala obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu.

Odwiedziny
 • odwiedziny odbywają się w godzinach 15.00 – 19.00 (w szczególnych sytuacjach, za zgodą Kierownika Kliniki, osoby bliskie mogą przebywać z pacjentem przez całą dobę)
 • odwiedzający, nie mogą zakłócać spokoju pozostałym pacjentom
 • w sytuacjach wyjątkowych np. zagrożenia epidemiologicznego Dyrekcja Szpitala może ograniczyć lub całkowicie wstrzymać, aż do odwołania, odwiedziny chorych w poszczególnych oddziałach lub w całym szpitalu
 • odwiedzający, którzy mają infekcję lub inne problemy zdrowotne /biegunka, zmiany skórne, podwyższona temperatura/, proszeni są o wstrzymanie się od odwiedzin ponieważ spowodować one mogą, zagrożenie epidemiologiczne dla leczonych w oddziale chorych.