Zakład Medycyny Nuklearnej

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
ul. Banacha 1 a, tel. 22-599-2270  fax. 22-599-1170
Rejestracja: 22-599-2374
Parter  Blok „E”

English flag English Version

Jak do nas trafić?       Jak się przygotować?      Informacje o zakładzie      Typy badań
 

Stosowane zabiegi, metody leczenia:

Zakład prowadzi leczenie z zastosowaniem metod radioizotopowych tarczycy, objawów bólowych w przebiegu zmian przerzutowych do układu kostnego, a także zmian zapalnych stawów (synowiektomia radioizotopowa). Kierownik Zakładu jest konsultantem krajowym w zakresie medycyny nuklearnej.


Struktura organizacyjna:

 1. Pracownia Badań Scyntygraficznych
 2. Pracownia PET-CT
 3. Pracownia Cytometrii Przeplywowej
 4. Poradnia Leczenia Radioizotopami


Zakład wykonuje wszystkie typy diagnostycznych  badań radioizotopowych, między innymi:

 • w kierunku ognisk zapalnych,
 • badania układów receptorowych, mózgowia, serca, zmian nowotworowych,
 • badania mózgowia w kierunku zawałów, otępienia, padaczki, zmian pourazowych i innych,
 • badania kardiologiczne z zastosowaniem techniki gated-SPECT w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca


Działalność leczniczo-usługowa:
Zakład wykonuje:

 • badania scyntygraficzne w pełnym zakresie
 • leczenie radioizotopowe chorób tarczycy
 • leczenie objawów bólowych w przebiegu zmian przerzutowych do układu kostnego
 • radiosynowiektomie
 • leczenie raqdioizotopowe niektórych typów nowotworówW ramach zakładu działają pracownie:

Pracownia PET-CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) - pragniemy poinformować, że w kwietniu 2008 uruchomiony został w Zakładzie aparat typu PET-CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna). Aparat ten należy do jednych z najnowocześniejszych urządzeń tego typu. wiecej...    
Wzór skierowania na badanie PET
 

Aparat PET-CT firmy Siemens


Pracownia Scyntygrafii Klinicznej - pracownia wykonuje wszystkie typy badań scyntygraficznych, badania w zakresie mózgowia (przepływ krwi w mózgu, układy receptorowe benzodiazepinowe i dopaminergiczne, cysternografia), tarczycy, przytarczyc, ślinianek, płuc (badanie perfuzyjne i wentylacyjne), badania perfuzyjne serca (w fazie spoczynkowej i wysiłkowej metodą gated-SPECT), badania układu receptorów adrenergicznych serca, wentrykulografię radioizotopową, badania wątroby (w kierunku naczyniaków, po podaniu koloidu, cholescyntygrafię), śledziony, ognisk krwawienia do układu pokarmowego, nerek (badania statyczne i dynamiczne), nadnerczy (kory nadnerczy i rdzenia nadnerczy), badania guzów typu neuroblastoma, pheochromocytoma, badania układu kostnego, ognisk zapalnych (z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych), badania układu receptorów somatostatynowych (guzy nowotworowe typu APUDOMA), badania z zastosowaniem cytrynianu galu (w diagnostyce chłoniaków, raków pierwotnych wątroby, innych), badania ognisk nowotworowych i zmian przerzutowych jelita grubego oraz jajnika z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Zakład wykonuje badania radioizotopowe śródoperacyjne z zastosowaniem sondy śródoperacyjnej (obecnie przede wszystkim w przypadkach operacji przytarczyc).

Aparat do badań scyntygraficznych

Aparat diagnostyczny
 


Pracownia Radiochemiczna - zajmuje się przygotowywaniem radiofarmaceutyków do badań diagnostycznych i terapii radioizotopowej.
  
Dział bioinżynierii - zajmuje się opracowywaniem programów komputerowych, opracowywaniem badań.
  
Poradnia Leczenia Radioizotopami - prowadzi ambulatoryjne leczenie chorób tarczycy (choroba Graves-Basedowa, wole wieloguzkowe, guz autonomiczny, wole obojętne) oraz leczenie objawów bólowych w przebiegu zmian przerzutowych do układu kostnego (z zastosowaniem 89-Sr). Chorzy otoczeni są wszechstronną opieką, diagnozowani i kontrolowani po podaniu radioizotopu. Poradnia przygotowana jest do prowadzenia synowiektomii radioizotopowych wszytskich stawów.


Posiadana aparatura:

 • Varicam, dwugłowicowa gamma-kamera firmy Elscint.
 • Biograph Trupoint 64 PET-CT firmy Siemens.
 • Basicam, jednogłowicowa gamma kamera firmy Siemens.
 • LKB Clinicgamma (licznik do badań RIA).
 • LIA-mat (licznik do badań LIA).
 • Aparat USG do badań tarczycy.

Badania naukowe:

 • Badania naukowe w zakresie diagnostyki funkcjonalnej:
 • ośrodkowego układu nerwowego: padaczka, otępienia.
 • badania nad przydatnością technik diagnostycznych w rozpoznawaniu zatorowości płuc,
 • badania nad przydatnością technik radioizotopowych w endokrynologii,
 • badania nad zastosowaniem sondy śródoperacyjnej w ocenie skuteczności leczenia operacyjnego    nadczynności przytarczyc,
 • badania nad zastosowaniem techniki gated-SPECT w chorobie niedokrwiennej serca,
 • badania nad modyfikacją leczenia 131I w nadczynności tarczycy.
 • zastosowanie znakowanej somatostatyny w diagnostyce i leczeniu guzów typu NET.
 • badania nad przydatnosciš nowych radiofarmaceutyków.
INFORMACJE DLA PACJENTÓW


Gdzie znajduje się Zakład Medycyny Nuklearnej?

Zakład Medycyny Nuklearnej mieści się w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Adres: Warszawa, ul Banacha 1a. Zakład położony jest na parterze Szpitala. Należy wejść wejściem po prawej stronie i korytarzem dojść do końca budynku (blok "E").
 

Położenie Zakładu Medycyny Nuklearnej względem schematu szpitala


Co znaczy medycyna nuklearna?

Specjaliści medycyny nuklearnej stosują bezpieczne i bezbolesne metody diagnostyczne pozwalające na rozpoznanie szeregu schorzeń. Wyniki tych badań umożliwiają rozpoznanie, rozpoczęcie odpowiedniego leczenia oraz kontrolę prowadzonego leczenia. Badania radioizotopowe należą do wyjątkowych metod pozwalających na ocenę zarówno budowy, jak i czynności badanego narządu. Metody te pozwalają niejednokrotnie na rozpoznanie schorzenia wcześniej niż inne techniki obrazowe.

W medycynie nuklearnej stosuje się bardzo małe ilości odpowiedniej substancji znakowanej radioizotopem. Dawka ta jest tak mała, że nie powoduje reakcji ubocznych, np. uczulenia. Znacznik podawany jest dożylnie lub doustnie, a następnie gromadzi się ( lub nie gromadzi się) w miejscach chorobowych. Rozkład znacznika bada się za pomocą specjalnego urządzenia - gamma kamery. W trakcie badania urządzenie to nie emituje żadnego dodatkowego promieniowania. Dawka promieniowania związana z podanym znacznikiem jest w większości przypadków znacznie mniejsza niż dawka w trakcie typowego badania radiologicznego. Znakowany znacznik ulega przeważnie bardzo szybkiemu usunięciu z organizmu i nie stanowią żadnego zagrożenia dla otoczenia.

Historia medycyny nuklearnej wiąże się z dwoma wydarzeniami: w 1932 roku Frederic i Irena Joliot odkryli sztuczną promieniotwórczość - w wyniku naświetlania folii aluminiowej radioaktywnym polonem małżonkowie uzyskali nowy radioizotop - 32fosfor. Już kilka lat później zastosowano promieniotwórczy fosfor do leczenia białaczki. Obecnie metoda ta znajduje zastosowanie w leczeniu czerwienicy prawdziwej. Drugim wydarzeniem było otwarcie w roku 1942 reaktora w Laboratorium Oak Ridge w Stanach zjednoczonych. Był to pierwszy reaktor do produkcji radioizotopów tylko dla celów medycznych. W tym czasie stwierdzono, że radioaktywny jod może być skutecznie stosowany w diagnostyce i leczeniu schorzeń tarczycy, w tym także raka tarczycy.

Obecnie medycyna nuklearna wykorzystywana jest w diagnostyce chorób u dzieci, w onkologii, kardiologii, neurologii, psychiatrii, ortopedii i innych specjalnościach.
 

Jak przebiega badanie radioizotopowe?

Do badania każdego narządu stosowany jest odpowiedni znacznik. Odczyt wykonuje się w różnym czasie po podaniu znacznika. Niektóre badania wymagają rejestracji bezpośrednio po podaniu, inne dopiero kilka godzin później. Badania mogą być wykonywane również na różnych aparatach. Dlatego zalecenia personelu mogą być różne dla poszczególnych pacjentów. Badania radioizotopowe przedstawiają czynność badanego narządu i na podstawie zaburzeń czynnościowych pozwalają na rozpoznanie schorzenia. Jest to podstawowa różnica w porównaniu do takich badań jak USG, CT, czy NMR.
 

Bezpieczeństwo badań radioizotopowych:

Badania te należą do bezpiecznych. Stosowana dawka promieniowania jest bardzo mała. Zwykle jest porównywalna do dawki promieniowania, którą pochłaniamy z naturalnego środowiska w ciągu kilku miesięcy. Po badaniu nie jest wymagane zachowywanie szczególnych środków ostrożności. Podawane znaczniki nie powodują reakcji uczuleniowych. Podstawowym przeciwwskazaniem do przeprowadzenia badania jest ciąża i okres karmienia. Badania są nadzorowane przez specjalistów z zakresu medycyny nuklearnej, preparaty są przygotowywane i nadzorowane przez specjalistów z zakresu radiofarmacji, w szczególnych warunkach.


Typy badań radioizotopowych:

 • Badania neurologiczne:

Podstawowym badaniem jest ocena przepływu krwi w mózgu. Szereg schorzeń charakteryzuje się typowymi zmianami w przepływie krwi. Na podstawie badania przepływu krwi możliwe jest rozpoznanie:
- udaru mózgu
- chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera
- padaczki
- zwężenia tętnicy szyjnej
- zmian pourazowych
Wykonanie badania nie wymaga szczególnego przygotowania.

Rekonstrukcja 3D mózgu uzyskana podczas badania

 

 • Badania onkologiczne:

W medycynie nuklearnej stosuje się znaczniki, które swoiście gromadzą się w zmianach chorobowych lub - rzadziej - które gromadzą się w prawidłowych tkankach, a w ognisku chorobowym nie występują. Badania radioizotopowe pozwalają na:
- ustalenie położenia guza nowotworowego
- określenia stopnia zaawansowania choroby nowotworowej
- ustalenie czy występują przerzuty do kości
- ocenę, czy zastosowane leczenie jest skuteczne
Wykonanie badania nie wymaga szczególnego przygotowania. Ewentualne sugestie, w zależności od typu badania, będą przekazane przez personel Zakładu.

Obraz mózgu z badania radioizotopowego z zaznaczonym guzem nowotworowym

 • Badania układu kostnego (ortopedyczne, onkologiczne):

Podstawowym znacznikiem jest MDP. Znacznik ten gromadzi się w układzie kostnym w zależności od przekrwienia i przebudowy. Badania stosowane są w diagnostyce:
- nawet niewielkich urazów kości/ przeciążeń
- zapalenia kości
- choroby reumatycznej
- nowotworów kości i ich zasięgu
Po wstrzyknięciu znacznika chory powinien wypić około 2 litrów niegazowanej wody mineralnej. Badanie rozpoczyna się około 2 godzin po podaniu znacznika.

 • Badania nerek:

Wykonuje się je znacznikami, które są wydalane przez nerki. Badanie pozwala na ocenę:
- ukrwienia nerek, ich czynności i odpływu moczu do pęcherza
- utrudnienia w odpływie moczu
- uszkodzenia nerki w przebiegu kamicy nerkowej
- zapalenia nerek
- badanie nerek stosuje się także w diagnostyce nadciśnienia nerkowego (u 5% chorych nadciśnienie jest spowodowane niedokrwieniem nerki)
Bezpośrednio przed badaniem chory powinien wypić około 1 litra niegazowanej wody mineralnej. Jeśli badanie wykonywane jest w celu wykluczenia naczynio-nerkowej przyczyny nadciśnienia, stosowany jest test z kaptoprilem: chory przyjmuje 1 godz przed badaniem tabletkę przygotowaną przez personel. Wcześniej powinny być odstawione na kilka dni przyjmowane leki (o koniecznosci odstawienia leków poinformuje lekarz prowadzący lub specjalista medycyny nuklearnej!).

Obraz diagnostyczny z badania nerek

 

 • Badania serca:

Podstawowym badaniem w radioizotopowej diagnostyce kardiologicznej jest scyntygrafia perfuzyjna (ukrwienia) mięśnia serca techniką SPECT. Scyntygrafia serca jest badaniem dwudniowym, wykonywanym w trybie ambulatoryjnym - nie wymaga hospitalizacji chorego. Celem badania jest ocena zaburzeń ukrwienia mięśnia sercowego, za pomocą dożylnie podanych izotopów promieniotwórczych, które gromadzą się w mięśniu sercowym proporcjonalnie do regionalnego przepływu krwi przez tętnice wieńcowe. Badanie perfuzyjne serca, oceniając rezerwę wieńcową, dostarcza istotnych informacji prognostycznych co do przebiegu choroby niedokrwiennej serca. W diagnostyce zawału serca w badaniu perfuzyjnym można ocenić wielkość blizny pozawałowej, stwierdzić obszar niedokrwienia wokół blizny, również ocenić reperfuzję po PTCA lub bypassach. Badanie polega na porównaniu obrazów serca zarejestrowanych w różnych stanach czynnościowych organizmu: najczęściej w spoczynku (badanie podstawowe) i po obciążeniu (badanie wysiłkowe). U pacjentów niezdolnych do wykonania wysiłku fizycznego, wykonywane są farmakologiczne testy obciążeniowe. Wysiłek fizyczny wykonywany jest na ergonometrze rowerowym lub bieżni ruchomej, zgodnie z zaleceniami przyjętymi dla elektrokardiograficznych prób wysiłkowych, a radiofarmaceutyk podawany jest na szczycie wysiłku. Test farmakologiczny polega na podaniu dipyridamolu, leku rozszerzającego prawidłowe tętnice wieńcowe, kosztem zmniejszenia przepływu przez zwężone tętnice. Dipyridamol podawany jest dożylnie przez 4 min, następnie po 4 minutach od zakończenia wlewu podawany jest dożylnie radiofarmaceutyk. Test farmakologiczny nie wymaga hospitalizacji badanego.

Przygotowanie chorego do badania: przed badaniem z próbą wysiłkową należy odstawić niektóre leki (beta blokery), dlatego konieczny jest kontakt chorego z Zakładem. Pacjent powinien zgłosić się w dniu badania na czczo. Po podaniu znacznika, na polecenie personelu, chory powinien spożyć wysokotłuszczowy posiłek (najlepiej przynieść kanapkę z masłem i wędliną, jajkiem lub tłustym żółtym serem).

Obraz diagnostyczny z badania serca

 

 • Badania płuc:

Badanie polega na podaniu znacznika przedstawiającego przepływ krwi w płucach. Obraz scyntygraficzny pozwala przede wszystkim na rozpoznanie zatoru tętnicy płucnej - schorzenia, które często jest przyczyną nieswoistych objawów klinicznych - duszności, bólu w klatce piersiowej, krwioplucia. Badanie nie wymaga przygotowania.

Obrazy diagnostyczne z badania płuc

 

 • Inne badania

- Zapalenie pęcherzyka żółciowego
- krwawienie z przewodu pokarmowego
- obecność uchyłka Meckela
- choroby tarczycy
- zapalenia
- przyczyna nadczynności tarczycy

Obraz diagnostyczny z badania tarczycy


Medycyna nuklearna pozwala również na leczenie wielu schorzeń.

 • Najczęściej prowadzone jest leczenie nadczynności tarczycy. Leczenie polega na przyjęciu kapsułki zawierającej radioaktywny jod. Jod wchłania się do krwi i jest wychwytywany przez tarczycę. Promieniowanie powoduje zahamowanie produkcji hormonów tarczycy, a tym samym leczy nadczynność. Metodę tę stosuje się głównie w leczeniu choroby Gravesa i wola guzowatego. Radioaktywny jod można również stosować w leczeniu znacznego powiększenia tarczycy z zachowaną prawidlową funkcją. Metoda ta zastępuje więc u wielu chorych leczenie operacyjne. Leczenie jest na tyle bezpieczne, że może być stosowane bez pobytu w szpitalu (w warunkach ambulatoryjnych).
 • Metody radioizotopowe stosowane są także w leczeniu stanów zapalnych stawów (choroba reumatyczna, zmiany zwyrodnieniowe). Leczenie polega na nakłuciu stawu i wstrzyknięciu odpowiedniego radioizotopu. Promieniowanie powoduje zahamowanie procesu zapalnego i ustąpienie dolegliwości.
 • Izotopy pozwalają również na leczenie przeciw bólowe u chorych z przerzutami do kości. Radioizotop podaje się dożylnie. Gromadzi się on w miejscach przerzutów, powodując ustąpienie odczynu zapalnego i dolegliwości bólowych.
 • Stosowane są również inne metody leczenia - zwłaszcza chorób nowotworowych. Jedną z nich jest leczenie chłoniaka. O zastosowaniu tej metody leczenia decyduje onkolog lub hematolog.


W Zakładzie Medycyny Nuklearnej wykonywane są także badania techniką pozytonowej tomografii komputerowej. Zakład jest wyposażony w jedno z najnowocześniejszych urządzeń. Aparat składa się z gamma kamery i tomografu komputerowego. W trakcie pojedynczego badania wykonywane są oba badania - izotopowe i tomograficzne. Następnie obrazy obu badań nakładane są na siebie. Dzięki temu możliwe jest określenie zarówno zmian w budowie narządu, jak i zaburzeń jego czynności.


Badania z zastosowaniem tej techniki są refundowane przez NFZ.
O refundacji decydują jednak wskazania określone przez NFZ. Wskazania te powinny być znane lekarzowi kierującemu. Badania PET stosowane są w diagnostyce chorób nowotworowych, kardiologicznych i neurologicznych. Metoda ta stosowana jest w wybranych schorzeniach: nie we wszystkich chorobach badanie PET pozwala na ustalenie rozpoznania.

 


Onkologia

Badanie PET / CT najczęściej stosowane jest w diagnostyce chłoniaków, raka jelita grubego, raka płuc, czerniaka, rakach głowy i szyi. Badanie to wykonywane jest także u chorych, u których wcześniej rozpoznano przerzut, ale nie można ustalić położenie guza pierwotnego. Znacznikiem stosowanym w badaniu jest cukier - deoxyglukoza (FDG) - zachowujący się w organizmie podobnie do glukozy. Tak więc obraz scyntygraficzny przedstawia stopień zużycia glukozy. W organizmie glukoza jest podstawową substancją wykorzystywaną przez mózg. Inne narządy wykorzystują przede wszystkim inne substancje. Glukoza jest również główną substancją metabolizowaną przez tkanki nowotworowe. Stopień gromadzenia FDG zależy od stopnia złośliwości guza. Ognisko zwiększonego gromadzenia znacznika wskazuje z wysokim prawdopodobieństwem na obecność guza nowotworowego - o dużej złośliwości biologicznej. Nie wszystkie jednak nowotwory wykazują zdolność do gromadzenia tego znacznika. Z tego powodu - jak zaznaczono powyżej - metoda PET jest skuteczna w diagnostyce wybranej grupy nowotworów. Podstawowym ograniczeniem zastosowania deoksyglukozy są stany zapalne - komórki procesu zapalnego również wykazują zwiększone zużycie glukozy.Przygotowanie do badania onkologicznego:
Badania PET nie należy wykonywać u kobiet w ciąży. Kobieta musi być pewna, że nie jest w ciąży.

Badania tego nie należy również przeprowadzać bezpośrednio lub w trakcie chemioterapii, radioterapii, po biopsjach, badaniach endoskopowych, operacjach. Z reguły badanie PET można wykonać w tych przypadkach 1-3 miesiące później, o ile lekarz nie podejmie innej decyzji. W okresie bezpośrednio po chemioterapii i radioterapii zmiany chorobowe mogą nie gromadzić znacznika i wynik badania może okazać się fałszywie ujemny. Po operacjach, biopsjach endoskopiach może wystąpić odczyn zapalny, co spowoduje, że wynik badania będzie z kolei fałszywie dodatni.

Badanie jest całkowicie niebolesne (poza zastrzykiem zawierającym znacznik i pobraniem próbki krwi do oznaczenia stężenia glukozy).

Przygotowanie: dzień przed badaniem chory powinien unikać znaczącego wysiłku fizycznego. Jadąc na badanie wskazane jest wygodne i ciepłe ubranie (pomieszczenia są klimatyzowane, temperatura w pomieszczeniach wynosi około 20 stopni C).

Pokarmy i napoje: chory nie powinien spożywać pokarmów przynajmniej 6 godzin przed badaniem. Chory powinien dużo pić zarówno przed podaniem znacznika, jak i po jego podaniu - płyny jednak nie mogą zawierać jakiegokolwiek cukru (najlepiej niegazowana woda mineralna). Dzięki temu radiofarmaceutyk zostanie szybko usunięty z organizmu.

Leki: należy powiadomić lekarza kierującego oraz lekarza wykonującego badania o wszystkich chorobach przewlekłych - przede wszystkim o cukrzycy i niewydolności nerek. Jeśli badany choruje na cukrzycę należy spożyć rano lekkie śniadanie i przyjąć leki. Po śniadaniu przez co najmniej 4 godziny chory nie powinien przyjmować pokarmów - stężenie glukozy we krwi musi być w chwili badania mniejsze niż 150mg%. Należy wziąć ze sobą insulinę lub inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy! Wszystkie przepisane leki należy przyjąć - zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, popijając je tylko niegazowaną wodą mineralną. Jeśli chory przyjmuje leki przeciwbólowe powinien je wziąć ze sobą.Przebieg badania:

 • po przybyciu do Zakładu Medycyny Nuklearnej należy zgłosić się do Rejestracji
 • po przygotowaniu dokumentacji odbędzie się rozmowa z lekarzem wykonującym badanie i zostanie zbadane stężenie glukozy we krwi
 • następnie pielęgniarka wykona zastrzyk dożylny z radiofarmaceutykiem
 • >po podaniu pacjent zostanie odprowadzony do specjalnej poczekalni, w której powinien spokojnie położyć się na przygotowanym łóżku
 • badanie odbędzie się 45-60 minut później
 • w tym czasie badany nie powinien rozmawiać, spacerować (zwiększona praca mięśni - nawet krtani - może być przyczyną nieprawidłowego wyniku)
 • czas oczekiwania na badanie po podaniu znacznika związany jest z jego gromadzeniem się w zmianach chorobowych.
 • w zaplanowanym czasie pielęgniarka zaprowadzi chorego do pokoju badań
 • właściwe badanie trwa 15-20 minut
 • przed badaniem należy oddać osobie towarzyszącej lub personelowi wszelkie metalowe przedmioty: klucze, telefon komórkowy, monety itp. (mogą one zaburzyć przebieg badania)
 • należy również koniecznie skorzystać z toalety i opróżnić pęcherz moczowy.

Miejsca dla pacjentów oczekujących na badanie

 • U niektórych chorych konieczne jest wykonanie powtórnego badania 1-2 godziny później (bez dodatkowego zastrzyku).
 • U niektórych chorych może być również konieczne wykonanie dodatkowo badania CT po podaniu kontrastu.
 • Jeśli u chorego występują znaczne trudności w oddawaniu moczu, może okazać się konieczne wykonanie cewnikowania pęcherza moczowego.


Wynik zostanie przygotowany przez specjalistów z zakresu medycyny nuklearnej i radiologii w ciągu 2-4 dni. O terminie odbioru wyniku chory zostanie powiadomiony po badaniu. U niektórych chorych termin odbioru wyniku może ulec kilkudniowemu przedłużeniu (jeśli właściwa interpretacja będzie wymagała dodatkowych konsultacji). Po badaniu nie jest wymagane zachowanie szczególnych środków ostrożności.


Jeśli z jakiegokolwiek powodu chory nie będzie mógł przybyć na badanie w określonym terminie, lub jeśli spodziewane jest spóźnienie należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Zakład!
tel. (022) 599 23 74Zdjęcie grupowe personelu zakładu

Krótko na temat medycyny nuklearnej:

 • Procedury medycyny nuklearnej są bardzo wydajne.
 • W Stanach Zjednoczonych wykonuje sie około 16 milionów badań i procedur terapeutycznych opartych na technikach nuklearnych, z czego 40%-50% to badania kardiologiczne a około 40% onkologiczne. W Polsce liczba ta sięga 400 tys.
 • Obecnie stosuje się ponad 100 różnych typów obrazowań w technice medycyny nuklearnej.
 • Badania wykonywane technikami nuklearnymi niosą informacje o funkcjonowaniu najważniejszych organów ludzkiego ciała, a nie tylko o ich budowie jak wiekszość innych technik obrazowych.
 • Procedury medycyny nuklearnej należą do najbezpieczniejszych sposród znanych dziś technik obrazowań.
 • Dawka promieniowania pochłanianego przez pacjenta podczas badania technikami nuklearnymi jest porównywalna do dawki otrzymywanej podczas prześwietlenia RTG.
 • U dzieci badania radioizotopowe sa wykonywane najcześciej z powodu bólów kości, urazów, zapaleń oraz w celu okrelenia funkcji nerek i pęcherza moczowego.
 • Procedury medycyny nuklearnej są bezbolesne i nie wymagają znieczulenia.
 • Na świecie pracuje około 4 tys. wykwalifikowanych fizyków medycyny nuklearnej i 16 tys. techników.
 • Medycyna nuklearna jest integralną częścia opieki nad chorymi i wspierania ich leczenia na całym świecie.


Publikacje i osiagniecia:

Tytuł publikacji: Cardiovascular magnetic resonance findings in a case of Danon disease.
Autorzy: Piotrowska-Kownacka D, Kownacki L, Kuch M, Walczak E, Kosieradzka A, Fidziańska A, Królicki L.
Tytuł czasopisma: J Cardiovasc Magn Reson.
Rok publikacji: 2009 Apr 29;11(1):12.

Tytuł publikacji: New forms of radionuclide therapy with (90)Y in oncology.
Autorzy: Hubalewska-Dydejczyk A, Jurczak W, Sowa-Staszczak A, Kunikowska J, Królicki L, Gilis-Januszewska A, Giza A, Szurkowska M, Pach D, Głowa B, Mikołajczak R, Pawlak D, Stefańska A, Huszno B, Skotnicki AB.
Tytuł czasopisma: Nucl Med Rev Cent East Eur.
Rok publikacji: 2008;11(1):5-11.

Tytuł publikacji: Parkinsonism and dystonia caused by the illicit use of ephedrone--a longitudinal study.
Autorzy: Selikhova M, Fedoryshyn L, Matviyenko Y, Komnatska I, Kyrylchuk M, Królicki L, Friedman A, Taylor A, Jäger HR, Lees A, Sanotsky Y.
Tytuł czasopisma: Mov Disord.
Rok publikacji: 2008 Nov 15;23(15):2224-31.

Tytuł publikacji: Neuroendocrine tumors of the colon - management guidelines (recommended by The Polish Network of Neuroendocrine Tumors)
Autorzy: Starzyńska T, Szawłowski A, Kos-Kudła B, Królicki L, Kunikowska J, Nasierowska-Guttmejer A, Rudzki S, Zgliczyński W; oraz Pozostali Uczestnicy Konferencji Okragłego Stołu.
Tytuł czasopisma: Endokrynol Pol.
Rok publikacji: 2008 Jan-Feb;59(1):97-104. Polish.

Tytuł publikacji: Neuroendocrine tumors of the small intestine and the appendix - management guidelines (recommended by The Polish Network of Neuroendocrine Tumors)
Autorzy: Bolanowski M, Jarząb B, Handkiewicz-Junak D, Jeziorski A, Kos-Kudła B, Zajecki W; oraz Pozostali Uczestnicy Konferencji Okragłego Stołu.
Tytuł czasopisma: Endokrynol Pol.
Rok publikacji: 2008 Jan-Feb;59(1):87-96. Polish.

Tytuł publikacji: Pancreatic endocrine tumors - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumors)
Autorzy: Kos-Kudła B, Bolanowski M, Hubalewska-Dydejczyk A, Krzakowski M, Marek B, Nasierowska-Guttmejer A, Lampe P, Sworczak K; oraz Pozostali Uczestnicy Konferencji Okragłego Stołu.
Tytuł czasopisma: Endokrynol Pol.
Rok publikacji: 2008 Jan-Feb;59(1):68-86. Polish.

Tytuł publikacji: Endocrine tumors of the stomach and duodenum (including gastrinoma) - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumors)
Autorzy: Rydzewska G, Cichocki A, Cwikła J, Kos-Kudła B, Krzyzanowska-Swiniarska B, Nasierowska-Guttmejer A, Szawłowski A, Tomaszewska RA; oraz Pozostali Uczestnicy Konferencji Okragłego Stołu.
Tytuł czasopisma: Endokrynol Pol.
Rok publikacji: 2008 Jan-Feb;59(1):57-67. Polish.

Tytuł publikacji: Diagnostic and therapeutic guidelines for gastrointestinal neuroendocrine tumors (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumors)
Autorzy: Kos-Kudła B, Bolanowski M, Handkiewicz-Junak D, Jarząb B, Królicki L, Krzakowski M, Kunikowska J, Nasierowska-Guttmejer A, Nowak A, Rydzewska G, Starzyńska T, Szawłowski A; oraz Pozostali Uczestnicy Konferencji Okragłego Stołu.
Tytuł czasopisma: Endokrynol Pol.
Rok publikacji: 2008 Jan-Feb;59(1):41-56. Polish.

Tytuł publikacji: Predominant, severe right ventricular outflow tract obstruction in hypertrophic cardiomyopathy.
Autorzy: Krecki R, Lipiec P, Piotrowska-Kownacka D, Chrzanowski L, Królicki L, Drozdz J, Krzemińska-Pakula M, Kasprzak JD.
Tytuł czasopisma: Circulation.
Rok publikacji: 2007 Dec 4;116(23):e551-3. No abstract available.

Tytuł publikacji: MR examinations in the diagnostics of disorders in the cervical segment of the vertebral canal.
Autorzy: Królicki L, Andrysiak R, Krasuń M, Mianowicz J.
Tytuł czasopisma: Ortop Traumatol Rehabil.
Rok publikacji: 2000 Mar 30;2(1):75-83.

Tytuł publikacji: The evaluation of articular cartilage in magnetic resonance imaging.
Autorzy: Andrysiak R, Królicki L, Mianowicz J.
Tytuł czasopisma: Ortop Traumatol Rehabil.
Rok publikacji: 2001 Apr 30;3(2):169-74.

Tytuł publikacji: Radioisotope examination in the evaluation of complications followed the implantation of joint prostheses.
Autorzy: Królicki L, Andrysiak R, Ruszczyńska M, Mianowicz J.
Tytuł czasopisma: Ortop Traumatol Rehabil.
Rok publikacji: 2001;3(1):11-4.

Tytuł publikacji: Zalecenia diagnostyczno-lecznicze w guzach neuroendokrynnych układu pokarmowego (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
Autorzy: Beata Kos-Kudło; Marek Bolanowski; Daria Hankiewicz-Junak; Barbara Jarząb; Leszk Królicki; Maciej Krzakowski; Jolanta Kunikowska; Anna Nasierowska-Guttmejer; Andrzej Nowak; Grażyna Rydzewska; Teresa Starzyńska; Andrzej Szawłowski; oraz pozostali uczestnicy Konferencji Okrągłego Stołu .
Tytuł czasopisma: ENDOKRYNOLOGIA POLSKA
Rok publikacji: 2008, Tom:59, Zeszyt:1, Strony 41- 56

Tytuł publikacji: Guzy endokrynne żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma (zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
Autorzy: Grażyna Rydzewska; Andrzej Cichocki; Jarosła Ćwikła; Beata Kos-Kudło; Barbara Krzyżanowska-świniarska; Anna Nasierowska-Guttmejer; Andrzej Szawłowski); Romana A.Tomaszewska; oraz pozostali uczestnicy Konferencji Okrągłego Stołu
Tytuł czasopisma: ENDOKRYNOLOGIA POLSKA
Rok publikacji: 2008, Tom: 59, Zeszyt: 1, Strony 57 - 67.

Tytuł publikacji: Guzy endokrynne trzustki(zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
Autorzy: Beata Kos-Kudło; Marek Bolanowski; Alicja Hubalewska-Dydejczyk; Maciej Krzakowski; Bogdan Marek; Anna Nasierowska-Guttmejer; Paweł Lampe; Krzysztof Sworczak; oraz pozostali uczestnicy Konferencji Okrągłego Stołu
Tytuł czasopisma: ENDOKRYNOLOGIA POLSKA
Rok publikacji: 2008, Tom: 59, Zeszyt: 1, Strony 68 - 86

Tytuł publikacji: Guzy neuroendokrynne jelita cienkiego i wyrostka robaczkowego (zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
Autorzy: Marek Bolanowski ; Barbara Jarząb; Daria Handkiewicz-Junak; Arkadiusz Jeziorski; Beata Kos-Kudło; Wojciech Zajęcki oraz pozostali uczestnicy Konferencji Okrągłego Stołu
Tytuł czasopisma: ENDOKRYNOLOGIA POLSKA
Rok publikacji: 2008, Tom: 59, Zeszyt: 1, Strony 87 - 96

Tytuł publikacji: Guzy neuroendokrynne jelita grubego (zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
Autorzy: Teresa Starzyńska; Andrzej Szawłowski; Beata Kos-Kudło; Leszk Królicki; Jolanta Kunikowska; Anna Nasierowska-Guttmejer; Sławomir Rudzik; Wojciech Zgliczyński; oraz pozostali uczestnicy Konferencji Okrągłego Stołu
Tytuł czasopisma: ENDOKRYNOLOGIA POLSKA
Rok publikacji: 2008, Tom: 59, Zeszyt: 1, Strony 97 - 104

Tytuł publikacji: New forms of radionuclide therapy with (90)Y in oncology.
Autorzy: Hubalewska-Dydejczyk A, Jurczak W, Sowa-Staszczak A, Kunikowska J, Królicki L, Gilis-Januszewska A, Giza A, Szurkowska M, Pach D, Głowa B, Mikołajczak R, Pawlak D, Stefańska A, Huszno B, Skotnicki AB.
Tytuł czasopisma: Nucl Med Rev Cent East Eur. 2008;11(1):5-11.


Nagrody:

 • I nagroda American Society of Nuclear Medicine (SNM) Molecular Imaging Young Investigator Award Towarzystwa Molecular Imaging Center of Excellence za pracę, "Clinical results of PRRT with 90Y-DOTATATE and 90Y/177Lu-DOTATATE - what is better for therapy?", 56th American Society of Nuclear Medicine (SNM) Annual Meeting, 06.2009, Toronto, Canada
   
 • II nagroda Nuclear Oncology Council Young Investigator Award za [pracę, "Clinical results of PRRT with 90Y-DOTATATE and 90Y/177Lu-DOTATATE - what is better for therapy?", 56th American Society of Nuclear Medicine (SNM) Annual Meeting, 06.2009, Toronto, Canada
 • EANM Eckert & Ziegler Abstract Award 2009 na kongresie European Association of Nuclear Medicine (EANM) Barcelona 10.2009 za pracę "Comparison between clinical results of PRRT with 90Y-DOTA TATE and 90Y/177Lu-DOTATATE"
 • nagroda za najlepszą prezentację, 18th International IRSIST (International Research group in Immuno-Scintigraphy and Therapy) Kongres, 06.2006, Londyn, Anglia

Realizacja grantów:

Projekt celowy 6 P05 2004 C/6453
"Opracowanie i wdrożenie procedur diagnostyczno-terapeutycznych w rozsianych procesach nowotworowych guzów pochodzenia neuroendokrynnego, z zastosowaniem radiofarmaceutyków znakowanych 90Y oraz 177Lu"

Projekt wdrożeniowy Nr 4-PW/102/4283/85195
"Opracowanie i wdrożenie procedur diagnostyczno-terapeutycznych w rozsianych procesach nowotworowych guzów pochodzenia neuroendokrynnego, z zastosowaniem radiofarmaceutyków znakowanych 90Y oraz 177Lu"