Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej

prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
ul. Banacha 1 a, tel. 599-20-39 fax. 599–20-42
Piętro II  Blok „B”

 

Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej zajmuje się diagnostyką  i terapią schorzeń o typie alergii laryngologicznej, pulmonologicznej, pediatrycznej, dermatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych i nawracających stanów zapalnych dróg oddechowych. Jest największą placówką alergologiczną na Mazowszu i jedną z największych w kraju. Zakład powstał przed 4 laty, po 2 latach przyłączył istniejącą od 28 lat Poradnię Alergologiczną Kliniki Otolaryngologicznej, prowadzoną przez Prof. Edwarda Zawiszę dzięki czemu ma 30 letnią historię. 

Choć jest organizacyjnie młodą placówką posiada doświadczoną kadrę alergologów; laryngologów, pneumonologów, pediatrów, dermatologa, specjalistę chorób odzwierzęcych i  tropikalnych.

W skład Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej wchodzą:

 

  1. Poradnia alergologiczna – świadcząca szeroki zakres usług w zakresie schorzeń alergicznych
  2. Poradnia immunologiczna
  3. Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych (tropikalnych)
  4. Pracownia Immunologiczna, na wyposażeniu której jest najnowszej generacji sprzęt do badania przeciwciał klasy IgE swoistych i całkowitych, tryptazy (tzw. UNICAP)
  5. Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego – wyposażona w rynometry akustyczne, rynomanometry,
  • spirometry - w tym zakresie jest to ośrodek referencyjny do badania zaburzeń oddychania przez nos dla całej Polski. Zakład jako pierwszy wprowadził rynometrię akustyczną w kraju. Kierownik Zakładu oraz doc. A. Grzanka są członkami  Światowego Komitetu ds. Standaryzacji Technik Obiektywnego Badania Nosa.
  1. Pracownia Alergenów środowiskowych prowadząca badania aerobiologiczne pyłku roślin i spor grzybowych
  2. Pracowania Cytologiczna zajmująca się cytodiagnostyką  zapaleń błony śluzowej nosa


Kierownik Zespołu jest konsultantem regionalnym ds. Alergologii na Mazowszu, przewodniczącym oddziału Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego