Zakład Mikrobiologii

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII

Kierownik: dr hab. n. med. Marta Wróblewska
ul. Banacha 1 a, tel. 599-17-77 fax. 599–17-78
Piętro I  Blok „E”

 

Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego (SP CSK) przy ul. Banacha 1a w Warszawie oferuje szeroki profil usług w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów w pracowniach wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą.

 

Personel:

Zakład Mikrobiologii SPCSK zatrudnia:

 • 1 lekarz z tytułem dr hab. n. med., diagnosta laboratoryjny, specjalista II st. w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, specjalista w dziedzinie epidemiologii
 • 1 dr hab. n. med., diagnosta laboratoryjny, w trakcie specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej
 • 5 dr n. med. diagnosta laboratoryjny, II st. specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii
 • 1 dr n. med. w trakcie specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej
 • 1 dr n. med. diagnosta laboratoryjny
 • 4 mgr ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii medycznej
 • 5 mgr w trakcie specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej
 • 7 techników

 

Struktura organizacyjna:

 1. Pracownia Bakteriologii Ogólnej
 2. Pracownia Posiewów Krwi i Płynów Ustrojowych
 3. Pracownia Beztlenowców
 4. Pracownia Mykologiczna
 5. Pracownia Posiewów Moczu i Badania Płynów Dializacyjnych
 6. Pracownia Wirusologii, Serologii i Biologii Molekularnej
 7. Pracownia Spektrometrii Mas
 8. Rejestracja


Stosowane procedury diagnostyczne:

 1. Badania podstawowe różnych materiałów klinicznych w zakresie diagnostyki bakteriologicznej oraz oznaczanie lekowrażliwości wyizolowanych szczepów bakterii.
 2. Badania specjalistyczne w zakresie:
 1. diagnostyka zakażeń wywołanych przez bakterie ściśle beztlenowe
 2. izolacja i identyfikacja grzybów chorobotwórczych, oznaczanie wrażliwości na leki przeciwgrzybicze, serologiczna diagnostyka grzybic
 3. wirusologiczna diagnostyka serologiczna
 4. wykrywanie i identyfikacja wirusów metodami molekularnymi
 5. kontrola procesów sterylizacji
 6. epidemiologia zakażeń szpitalnych
 7. wykrywanie metodą PCR wybranych bakterii tlenowych i beztlenowych.

 

W Zakładzie Mikrobiologii SP CSK przeprowadzana jest systematyczna „wewnętrzna” kontrola jakości wyników badań. Zakład Mikrobiologii SP CSK uczestniczy w zewnętrznych (krajowych i międzynarodowych) sprawdzianach jakości.