Zakład Mikrobiologii

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII

Kierownik: dr hab. n. med. Marta Wróblewska
ul. Banacha 1 a, tel. 599-17-77 fax. 599–17-78
Piętro I  Blok „E”
 

Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1a w Warszawie oferuje szeroki profil usług w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej realizowany pod kierunkiem wysokowykwalifikowanej kadry specjalistów w pracowniach wyposażonych w nowoczesna aparaturę badawczą.
 

Personel:
Kierownik Zakładu Mikrobiologii jest konsultantem wojewódzkim ds. diagnostyki mikrobiologicznej. Ponadto Zakład zatrudnia: 2 lekarzy medycyny z tytułem dr med. i specjalisty II st. w zakresie mikrobiologii lekarskiej, 5 mgr biologii z tytułem specjalisty II st. w zakresie mikrobiologii, oraz 3 mgr biologii z tytułem specjalisty I st. w zakresie mikrobiologii, 3 mgr biologii w trakcie specjalizacji w zakresie mikrobiologii.
 

Sprzęt:
Posiadamy komputerowy system do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów ATB (bio-Merieux), komputerowy system do szybkiej identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów Vitek (bio – Merieux), komputerowy system do szybkiego wykrywania wzrostu drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych BacT/Altert (bio-Merieux), komorę do hodowli beztlenowców (Heraeus), komory laminarne II klasy, zamrażarkę –75 st. (Heraeus), mikroskopy wysokiej klasy do fluorescencji, ultrawirówka (Beckman),wykonywane są wybrane badania metodą PCR i ELISA (sprzęt  Perkin – Elmer).
 

Jakość
Systematyczna „wewnętrzna” kontrola jakości wyników badań, uczestnictwo w zewnętrznych, krajowych i międzynarodowych sprawdzianach jakości, bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMICRO
 

Struktura organizacyjna:
W skład Zakładu wchodzą pracownie:

 1. Pracownia Bakteriologii Ogólnej
 2. Pracownia Posiewów Krwi i Płynów Ustrojowych
 3. Pracownia Beztlenowców
 4. Pracownia Mykologiczna
 5. Pracownia Posiewów Moczu i Badania Płynów Dializowanych
 6. Pracownia Biologii Molekularnej
 7. Pracownia Pożywek
 8. Rejestracja


Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania:

 • Badania podstawowe z zakresu diagnostyki bakteriologicznej z materiałów: mocz, kał wymazy, krew,
 • Badania specjalistyczne w zakresie:
  • diagnostyki beztlenowców,
  • oznaczenia lekowrażliwości z uwzględnieniem określania MIC,
  • izolacji i identyfikacji grzybów chorobotwórczych, oznaczania wrażliwości na chemioterapeutyki, serologicznej diagnostyki grzybic,
  • wirusologicznej diagnostyki serologicznej,
  • izolacji i identyfikacji wirusów,
  • kontroli procesów sterylizacji,
  • epidemiologii zakażeń szpitalnych.
 • Inne badania zlecone (badania skuteczności środków dezynfekcyjnych w warunkach zamierzonego użycia).


Zakład Mikrobiologii pracuje w systemie 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu.