Zakład Neurofizjologii i Diagnostyki Chorób Układu Nerwowego

ZAKŁAD NEUROFIZJOLOGII  I  DIAGNOSTYKI
CHORÓB UKŁADU NERWOWEGOKierownik: dr Anna Podgórska
ul. Banacha 1 a, tel. 599-25-87 fax. 599-25-88
Piętro II  Blok „B”
 

Zakład powstał we wrześniu 1957 roku, początkowo jako pracownia EEG przy Klinice Neurochirurgii. Już w październiku  1957 r. wykonano pierwszą w Polsce elektrokortykografię ( EKoH ), w następnych latach pracownia rozbudowała się
i w pewnym okresie miała 15 pracowników. Wykonano pierwsze w Polsce badanie SEEG ( stereoelektroencefalografia) z implantowanymi śródmózgowymi elektrodami, oraz zapisy z elektrod nad i podtwardówkowych.W pracowni wykonano także pierwsze w Polsce badanie potencjałów wywołanych różnych modalności oraz wykonano przy współpracy z Taylor College of Medicine badania BMCA (Brain Motor Control Assessment).
Gośćmi Pracowni byli wybitni uczeni z całego świata, w tym dwóch laureatów nagrody Nobla (Lord Adrian i Eccles).
Od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia Pracownia wykonywała wszystkie badania wchodzące w zakres specjalności Neurofizjologii Klinicznej. Pracownicy naszej Pracowni byli współtwórcami polskiego Echoencefaloskopu i ANOPS-a twz. analogowej maszyny liczącej przebiegi bioelektrycznych niewykrywalnych normalnym zapisem. Od 1 maja 2000 Pracownia przekształciła się w samodzielny Zakład Neurofizjologii i Diagnostyki Chorób Układu Nerwowego i jako jedyna w Polsce wykonuje pełen zakres badań neurofizjologicznych:       

  • elektroencefalograficzne (EEG) rutynowe w diagnostyce chorób centralnego układu nerwowego,
  • badania EEG z aktywacja farmakologiczną  w kierunku diagnostyki (rozpoznania lub wykluczenia) padaczki,
  • badania EEG fizjologicznego snu całonocnego (diagnostyka padaczki, bezdechów nocnych), śródoperacyjne badanie EEG

 

Dysponujemy dwoma nowoczesnymi aparatami cyfrowymi: dwudziestocztero – kanałowym aparatem EEG Pegasus firmy Electric medical Systems (Austria) z konsolą do niezależnego opisywania badań w trakcie wykonywania badania EEG na aparacie bazowym oraz czterdziesto – kanałowym aparatem EEG ALIANCE firmy VIASYS (prod. USA).


Wykonywane są również badania elektromiograficzne i neurograficzne (EMG) oraz szeroki zakres badań potencjałów wywołanych – somatosensorycznych, motorycznych, dermatomalnych i wzrokowych. Badania te mają zastosowanie w diagnostyce chorób mięśni, nerwów obwodowych, dyskopatii, chorób rdzenia i SM. W zależności od potrzeb wykonujemy również badania śródoperacyjne pod postacią monitorowania potencjałów somatosensorycznych w operacjach kręgosłupa i rdzenia kręgowego podczas zabiegów ortopedycznych i neurochirurgicznych oraz monitorowania i stymulacji śródoperacyjnej nerwu twarzowego podczas operacji neurochirurgicznych i laryngologicznych, a także istnieje możliwość monitorowania i stymulacji śródoperacyjnej niektórych nerwów obwodowych.

Dysponujemy nowoczesnym zmodernizowanym w 2002 r. Aparatem EMG Viking II firmy NICOLET.

Personel Zakładu posiada najwyższe kwalifikacje z zakresu EEG, EMG i potencjałów wywołanych. Zarówno lekarze jak i  technicy posiadają licencje Towarzystwa Neurofizjiologii Klinicznej w tym zakresie. Zakład ma również uprawnienia do szkolenia lekarzy i techników w zakresie neurofizjologii. Wykonywane są badania dla pacjentów nie tylko z terenu Warszawy i Mazowsza, ale także z obszaru całego kraju. Okres oczekiwania na badania wynosi od 1 dnia do dwóch tygodni (w zależności od rodzaju badania).


Zgłoszenia i zapisy pacjentów są przyjmowane osobiście lub telefonicznie
w godzinach od 8.00 do 15.00.