Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

Kierownik: mgr Małgorzata Pamięta
ul. Banacha 1 a, tel. 599-23-77 fax. 599 – 22 -77
Parter  Blok B

O zakładzie serologii:

Zakład Serologii świadczy usługi w zakresie badań immunotransfuzjologicznych z zastosowaniem odpowiednich testów serologicznych:
 

 • w oznaczeniu grupy układu AB0 i Rh u chorych,
 • w wykrywaniu przeciwciał odpornościowych u chorych
 • w próbach zgodności
 • bezpośredniego testu antyglobulinowego u chorych z podejrzeniem choroby hemolitycznej do wykrywania przeciwciał związanych z krwinkami czerwonymi in vivo.


Zakład Serologii świadczy usługi chorym naszego szpitala przez całą dobę.

Nasz personel jest poddawany ciągłym szkoleniem i weryfikacji, oceniany w zakresie umiejętności i jakości wykonywanych badań. Natomiast prowadzone kontrole wysoko oceniają umiejętności i gotowość do pracy całego zatrudnionego personel.


Zakres zadań:

 1. zamawianie, sprowadzanie krwi i jej preparatów.
 2. nadzór nad zabezpieczeniem prawidłowych warunków transportu krwi i jej preparatów.
 3. przechowywanie krwi konserwowanej i preparatów krwiopochodnych w odpowiednich warunkach i przestrzeganie wszystkich parametrów z tego wynikających.
 4. realizacja zapotrzebowań napływających z Klinik Szpitala.
 5. prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów krwi.
 6. przyjmowanie zwrotów preparatów krwiopochodnych.
 7. przyjmowanie z oddziałów zgłoszeń powikłań przetoczeniowych.
 8. wysyłanie badań konsultacyjnych.
 9. bieżąca kontrola wielkości zapasów magazynowych.
 10. oznaczanie grup chorych w trybie citowym.
 11. wykonywanie prób zgodności.
 12. oznaczanie przeciwciał odpornościowych i antytypowych grup krwi.
 13. dokonywanie odpisów grup krwi u chorych.
 14. wydawanie wyników na oddziały.
 15. wpisy do dowodów osobistych grup krwi.
 16. prowadzenie dokumentacji obrotu krwią i jej preparatami.