Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii

KATEDRA I KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
I ENDOKRYNOLOGII


prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk
ul. Banacha 1 a, tel. 599-29-75 fax. 599–19-75
email: endosek@wum.edu.pl
Strona Internetowa:
endokrynologia.wum.edu.pl
Piętro VII  Blok „D”

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych  Endokrynologii prowadzi leczenie chorób tarczycy radiojodem / 131I/ i ma dostęp do wszystkich nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia endokrynopatii. Klinika dysponuje 62 łóżkami oraz 3 salami intensywnego nadzoru endokrynologicznego. W Klinice hospitalizowanych jest rocznie ok.2400 pacjentów z endokrynopatiami, schorzeniami układukrążenia i innymi chorobami wewnętrznymi. W pododdziale endokrynologicznym przyjmowani są pacjenci na pobyt dzienny (ok. 600 w roku). Poradnia Endokrynologiczna udziela ok. 8000 porad rocznie.


Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania:

 • diagnostyka kliniczna, hormonalna i obrazowa oraz terapia zaburzeń czynności gruczołów dokrewnych
 • choroby tarczycy (wole, nowotwory, choroby autoimmunologiczne i zapalne), przysadki, przytarczyc
 • wielogruczołowe zaburzenia czynności wewnątrzwydzielniczej
 • orbitopatia tarczycowa
 • zaburzenia okresu menopauzalnego
 • zaburzenia czynności układu krążenia, nadciśnienie tętnicze w przebiegu chorób gruczołów wewnętrznego wydzielania
 • intensywny nadzór w ostrych zaburzeniach czynności gruczołów dokrewnych
 • leczenie 131I chorób gruczołu tarczowego we współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej
 • współpraca z Klinikami Chirurgicznymi w zakresie leczenia schorzeń wymagających leczenia endoskopowego lub operacyjnego


Diagnostyka Laboratoryjna:
W ramach Kliniki działa nowoczesna Pracownia Naukowa,  która w oparciu o automatyczne analizatory oraz testy manualne wykonuje specjalistyczne oznaczenia endokrynologiczne w surowicy pacjentów. Personel pracowni posiada szczególnie duże doświadczenie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej autoimmunologicznych chorób tarczycy (przeciwciała aTPO, aTG, TBII), oznaczeń prolaktyny i makroprolaktyny oraz oznaczeń zawartości jodu w moczu.
 

Badania naukowe:

 • "Etiopatogeneza i leczenie autoimmunologicznych chorób tarczycy". (Grant KBN)
 • "Rola receptorów somatostatynowych w gruczolakach przysadki mózgowej" (Grant KBN)
 • "Etiopatogeneza niektórych chorób przysadki mózgowej"
 • "Wybrane problemy związane z niedoborem jodu" w ramach "Narodowego Programu Eliminacji Niedoboru Jodu"
 • "Rola receptorów dla hormonów tarczycy w patogenezie niektórych nowotworów"


Współpraca z innymi jednostkami

 1. Zakład Endokrynologii Doświadczalnej PAN,
 2. Zakład Biochemii CMKP


Najważniejsze osiągnięcia Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

 • scharakteryzowanie w populacji polskiej nowo wytypowanego czynnika sprzyjającego wczesnemu wystąpieniu objawów choroby Graves Basedowa; związanego z polimorfizmem genu dla fosfatazy tyrozynowej tkanki limfatycznej
 • wykazanie roli hormonów tarczycy i ich przemiany tkankowej w patogenezie nowotworów złośliwych, odmiennej w różnego typu guzach - zwiększona ekspresja dejodynazy w hormonozależnym nowotworze, jakim jest rak sutka może wskazywać na wzajemne oddziaływanie receptorów steroidowych i dla hormonów tarczycy w przebiegu karcinogenezy
 • dalsze badania nad genami peroksydazy tarczycowej hThOX1 i hThOX2 – ich strukturą, ekspresją w komórkach, czynnikami regulującymi; wykazanie, że występowanie promotora genu nie jest ograniczone do komórek tarczycy
 • wykazanie zmieniającej się roli jodotyronin w przebiegu starzenia się i podczas ciężkich schorzeń ogólnoustrojowych; zmiana metabolizmu w kierunku oszczędzania energii i zahamowania procesów katabolizmu
 • wykazanie, że większość przypadkowo wykrytych guzów gruczołów dokrewnych nie wykazuje istotnej aktywności wydzielniczej i może nie wymagać leczenia; niezbędne jest jednak przeprowadzenie podstawowych badań, aby nie opóźnić rozpoznania właściwego złośliwych nowotworów
 • wykazanie obecności określonych typów receprotów dla somatostatyny w tkance guzów przysadki za pomocą barwień immunohistochemicznych oraz korelację z ekspresją mRNA tych receptorów; wykazano powiązanie ekspresji mRNA ze strukturą i czynnością wydzielniczą guzów, a także wpływ leczenia analogiem SS na badanie zjawiska
 • własny wkład w ocenę efektywności i prawidłowości programu zwalczania niedoboru jodu w Polsce na przykładzie subpopulacji chorych z nadciśnieniem tętniczym
 • wykazanie błędów metodycznych jakimi obarczane są pomiary ciśnienia tętniczego dokonywane metodami oscylomerytorycznymi w warunkach redystrybucji krwi np. testów pochyleniowych
 • wykazanie zależności czynności elektrycznej serca od nasilenia zaburzeń czynności tarczycy w przebiegu tyreotoksykozy


Ponadto:

 • publikacje i wystąpienia zjazdowe
 • wykłady plenarne podczas zjazdów naukowych
 • organizacja zjazdów krajowych i międzynarodowych
 • wykłady podczas kursów doskonalących dla lekarzy internistów, endokrynologów, chirurgów i ginekologów
 • szkolenie podyplomowe lekarzy stażystów, internistów, endokrynologów medycyny rodzinnej kierowanych z innych ośrodków
 • opracowywanie zestawów pytań na egzaminy studenckie, LEP, specjalizacyjne z chorób wewnętrznych i endokrynologii
 • nadzór regionalny w woj. mazowieckim w zakresie endokrynologii Kierownika Kliniki Prof. E. Bar-Andziak
 • skrypt dla studentów medycyny „Podstawy endokrynologii”- nagroda Rektora A.M.
 • udział w radzie Redakcyjnej czasopisma Endokrynologia Polska
 • recenzje prac nadesłanych do druku w Polskim Archiwum Medycyny  Wewnętrznej, Ginekologii Polskiej
 • udział w komisji ekspertów ds. specjalizacji z endokrynologii
 • publikacje w czasopismach dla lekarzy praktyków
 • ublikacje zagadnień etyczno-prawnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza i prowadzeniem badań naukowcy