Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski

Historia:

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej powstała w 1956 roku jako Katedra i III Klinika Chirurgiczna Akademii Medycznej w Warszawie. Klinika powstała na bazie Oddziału Chirurgicznego prowadzonego przez prof. dr hab. med. Jana Zaorskiego, ucznia prof. Ludwika Rydygiera, jednego najwybitniejszych chirurgów polskich. Pierwszym kierownikiem Katedry i III Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej został doc. dr n. med. Jan Raczyński. W roku 1974 w związku z powołaniem Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie, III Klinika Chirurgiczna została przemianowana na Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej. W 1975 roku została przeniesiona do nowych pomieszczeń Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1a, gdzie prowadzi swoją działalność do chwili obecnej.

Struktura:

Klinika składa się z trzech oddziałów: łącznie 69 łóżek. W ciągu roku jest leczonych średnio 2500 chorych i wykonuje się ponad 1800 operacji.

Oprócz właściwego Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej w Klinice wyróżnia się również Pododdział Dzienny, Pododdział Chirurgii Onkologicznej oraz Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Chirurgii Ogólnej

Chorzy objęci są stałą opieką ambulatoryjną w zakresie diagnostyki przed szpitalnej jak i opieki pooperacyjnej, rocznie udziela się ok.10000 porad ambulatoryjnych.

Działalność naukowa i lecznicza

Działalność naukowa i lecznicza skupia się na następujących zagadnieniach:

  • Chirurgii onkologicznej

o Radykalnym leczeniu nowotworów trzustki, jelita grubego, wątroby, żołądka jak również rzadziej występujących nowotworów przewodu pokarmowego
o Wykonywaniu zabiegów o charakterze paliatywnym z wykorzystaniem NanoKnife do ablacji nieresekcyjnych guzów trzustki oraz termoablacji guzów wątroby.
o Laparoskopowym leczeniu guzów przewodu pokarmowego a w szczególności jelita grubego, trzustki i żołądka
o Operacjach radykalnych z powodu zmian nowotworowych tarczycy
o Diagnostycznych laparotomiach i laparoskopiach w nowotworach o nieznanym punkcie wyjścia
o Operacjach radykalnych i zabiegach paliatywnych nowotworów przełyku

  • Chirurgii gastroenterologicznej

o Leczeniu chirurgicznym przewlekłego zapalenia trzustki włącznie z zabiegami resekcyjnymi oraz zespoleniami trzustkowo jelitowymi a także usuwaniem złogów z przewodów trzustkowych
o Leczeniu chirurgicznym ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki wraz zabiegami małoinwazyjnymi tj. drenowaniu torbieli pod kontrolą USG oraz wykorzystaniem laparoskopii (SILS).
o Leczeniu pozapalnych torbieli trzustki
o Leczeniu przetrwałych przetok przewodu pokarmowego
o Chirurgicznym leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit: choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
o Leczeniu żywieniowym obejmującym prowadzenie żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz wytwarzanie różnego typu dostępów do przewodu pokarmowego ( PEG, gastrostomia, mikrojejunostomia)
o Zabiegach rekonstrukcyjnych po uszkodzeniach dróg żółciowych

  • Chirurgii ogólnej

o Operacjach różnego typu przepuklin powłok brzusznych
o Zabiegach laparoskopowych pęcherzyka żółciowego
o Leczeniu chorób okolicy odbytu
o Operacjach żylaków kończyn dolnych
o Resekcjach śledziony wykonywanych laparoskopowo i klasycznie
o Pełnego zakresu operacji z zakresu chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i onkologicznej w ramach pełnionych ostrych dyżurów

  • Diagnostyce i leczeniu z wykorzystaniem ultrasonografii (USG)

o Diagnostyce guzów trzustki i wątroby
o Małoinwazyjnym leczeniu torbieli trzustki
o Drenażu przezskórnym zbiorników wewnątrzbrzusznych pod kontrolą USG
o Ultrasonograficznej, śródoperacyjnej ocenie lokalizacji i zaawansowania guzów trzustki i wątroby

Działalność dydaktyczna

  • Działalność dydaktyczna skupia się na:
  • Obowiązkowych wykładach, seminariach i zajęciach klinicznych dla studentów I Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • Zajęciach fakultatywnych dla studentów z zakresu podstawowych technik chirurgicznych w chirurgii ogólnej, diagnostyki i leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego a także żywieniu w gastroenterologii i chirurgii przewodu pokarmowego oraz dietoprofilaktyce w onkologii.
  • Prowadzeniu Studenckiego Koła Naukowego. Obowiązkowych kursach dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej z zakresu leczenia żywieniowego i skojarzonego leczenia nowotworów.
  • Kształceniu podyplomowemu obejmującemu również staże podyplomowe i staże specjalizacyjne


Profesjonalny, oddany swojej pracy zespół pracowników Kliniki zapewnia wysoki poziom opieki medycznej, kształcenia i działalności naukowej. Wykorzystywanie nowoczesnych metod diagnostyczno-terapeutycznych w oparciu o nowoczesne zdobycze nauki i wieloletnie doświadczenie umożliwia osiąganie bardzo dobrych wyników leczenia chorych.