Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń


Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka
ul. Banacha 1 a, tel. 599-25-64 fax. 599-15-64
Piętro V Blok „B”

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń zajmuje się zabiegami wysokospecjalistycznymi w zakresie niedokrwienia mózgu i kończyn, tętniaków aorty, nadciśnienia naczyniowo-nerkowego oraz chirurgii endokrynnej (zasięg ogólnokrajowy). W ciągu roku w Klinice leczy się ok. 2300 chorych (w tym ok. 1100 z chorobami naczyń obwodowych). W oddziale pracuje zespół bardzo doświadczonych chirurgów, zapewniających wysoki poziom leczenia.

Stosowane zabiegi, metody leczenia, metody diagnozowania:

 • pełny zakres zabiegów chirurgii ogólnej
 • diagnostyka i chirurgiczne leczenie niedokrwienia kończyn dolnych i górnych
 • diagnostyka i chirurgiczne leczenie niedokrwienia mózgu
 • diagnostyka i leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego i tętniaków aorty
 • chirurgia gruczołów wydzielania wewnętrznego (nadnercza, tarczyce)
 • zabiegi endowaskularne (aorta piersiowa, brzuszna), tętnice łuku aorty, tętnice obwodowe
 • leczenie zakrzepicy tętnic i żył (w tym fibrynoliza)
 • chirurgiczne leczenie chorób żył
 • choroby płuc i klatki piersiowej
 • zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej

Badania naukowe zrealizowane w ostatnich latach i trakcie realizacji:

 • Program Eureka- E! 2939 Cavascreen
 • Program Einstein- DVT Bayer study 11595 11528(59- 7939)
 • Program SP 777 – leczenie krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych
 • Grant KBN - "Prospektywna ocena wyników operacji na aorcie brzusznej z dostępu zaotrzewnowego w oparciu o badania biochemiczne i parametry oddechowe"
 • Grant KBN - "Badanie przyczyn nawrotowych zwężeń po endarteriektomii tętnicy szyjnej"
 • Grant KBN - "Chirurgiczne leczenie bezobjawowych zwężeń tętnic szyjnych."
 • Grant KBN - "Ocena częstości występowania zwężeń tętnic nerkowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym i ze zmianami miażdżycowymi w obrębie tętnic wieńcowych"
 • Grant KBN - "Endowaskularne leczenie tętniaków aorty piersiowej."
 • Chirurgiczne leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego - temat własny
 • Diagnostyka i leczenie chirurgicznych chorób tarczycy ze szczególnym uwzględnieniem raka - temat własny
 • Wyniki leczenia chirurgicznego chorych z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych - program własny
 • Monitorowanie motoryki nerwów czaszkowych w czasie zabiegów chirurgicznych okolicy szyi górnego śródpiersia - temat własny
 • Chirurgia guzów nadnerczy
 • Prospektywna ocena wyników chirurgicznego zwężenia tętnic szyjnych
 • Leczenie trombolityczne niedokrwienia kończyn
 • Ocena wyników leczenia krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych

Leczenie fibrynolityczne zakrzepicy żylnej Współpraca z innymi jednostkami:

 • St. Gerge’s Hospital in London- ACST Trial
 • St. Mary Medical School of London- ACSRT Trial
 • Heinrich- Heine Univesität- Dusseldorf (Podelvasc)
 • Instytut Kardiologii w Aninie: Chirurgiczne leczenie nadciśnienia wtórnego
 • Klinika Endokrynologii AM.: Program "Czernobyl."

Główne osiągnięcia:

Najważniejszym osiągnięciem Kliniki jest wypracowanie i upowszechnienie metod diagnostyki chorych leczenia chorych z niedokrwieniem mózgu. Prowadzone badania pozwoliły na zastosowanie znieczulenia regionalnego podczas operacji oraz doprowadziły do zmniejszenia liczby neurologicznych powikłań okołooperacyjnych z 7% do 2,8%, a śmiertelności do 0,9%. Klinika posiada najbogatszy materiał w Polsce operowanych z powodu zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej- ponad 1200 chorych. W dużej mierze dzięki dobrym wynikom leczenia chirurgicznego oraz współpracy z Klinikami Chorób Wewnętrznych obecnie jesteśmy wiodącym w Polsce ośrodkiem leczenia guzów nadnerczy (materiał obejmuje ponad 300 operowanych).

Klinika była jednym z pierwszych ośrodków, w którym wprowadzono zabiegi dilatacyjne tętnic nerkowych. W kooperacji z II Zakładem Radiologii Akademii Medycznej oraz Klinikami Chorób Wewnętrznych opracowaliśmy również wskazania do leczenia chirurgicznego, PTA lub stentowania tętnic podobojczykowych, nerkowych, trzewnych i kończyn dolnych.

Współpraca z tym samym zakładem doprowadziła do ustalenia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z zakrzepicą tętnic będącą następstwem krytycznego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych. Klinika jako jeden z pierwszych ośrodków w Polsce zaczęła stosować dotętnicze leczenie trombolityczne w takich przypadkach. Pourazowa niewydolność oddechowa, zwłaszcza spowodowana zwężeniami pozapalnymi i pooperacyjnymi tchawicy leczona jest w naszej Klinice zarówno w sposób zachowawczy,jak i operacyjny. Uzyskane doświadczenie i sposoby leczenia przedstawiane na Kongresach i Zjazdach Naukowych stawiają nas w gronie wiodących ośrodków w kraju.

Od kilku lat Klinika stara się upowszechnić w Polsce najnowsze osiągnięcia medycyny światowej na organizowanych Międzynarodowych Kongresach Naukowych. W 1991 r. zorganizowaliśmy V Europejski Kongres ESVS (European Society of Vascular Surgery) z udziałem ok. 750 uczestników z Europy i świata. Od roku 1993 organizujemy co dwa lata Międzynarodowe Kongresy Naczyniowe. Tematem I Kongresu w 1993 r. były "Tętniaki aorty", II Kongresu w 1995 r. "Niedokrwienie mózgu", a w 1997 r. III Kongres obradował na temat "Zabiegów endowaskularnych w chorobach tętnic oraz diagnostyki i leczenia zakrzepic żylnych". Główne problemy poruszane na IV Kongresie w 1999 roku to "Leczenie endowaskularne tętniaków aorty brzusznej" oraz "Niedokrwienie mózgu". W każdym z nich brało udział wielu zaproszonych gości, czołowych europejskich ekspertów tych dziedzin oraz polskich lekarzy.

W roku 2002 odbył się V Kongres z główną problematyką dotyczącą postępów w chirurgii endowaskularnej, zaś w roku 2004 tematyka dotyczyła postępów w chirurgii naczyniowej. W roku 2006 Klinika będzie organizować V Kongres CEVF (Central European Vascular Forum).