Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby


Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz
ul. Banacha 1a, tel. 599-25-46, 599-25-45, fax. 599-15-45
Piętro VI Blok „B”

Rejestracja poradni: 22-599-1565, 22-599-1567

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby jest wiodącym w skali kraju ośrodkiem przeszczepiania wątroby. W Klinice rocznie wykonuje się ponad 100 transplantacji wątroby od dawców zmarłych oraz pobiera się ok. 15 fragmentów wątroby od dawców żywych.

Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania:

 • leczenie operacyjne radykalne i paliatywne (termoablacja, chemiembolizacja) chorych z guzami wątroby i dróg żółciowych – największe doświadczenie w Polsce
 • przeszczepianie wątroby u chorych dorosłych: największa w Polsce liczba transplantacji wątroby
 • pobieranie fragmentu wątroby od dawców żywych – jedyna w Polsce Klinika wykonująca te zabiegi
 • operacje naprawcze kalectwa dróg żółciowych – najlepsze wyniki w skali kraju
 • pełen zakres operacji i zabiegów chirurgicznych z zakresu chirurgii ogólnej i gastroenterologiczno – onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii nowotworów narządów przewodu pokarmowego (rak przełyku, raki przełyku, raki żołądka, nowotwory trzustki, raki jelita grubego)
 • leczenie nadciśnienia wrotnego w przebiegu marskości i innych chorób wątroby – zabiegi obliteracji żylaków przełyku, przezskórne przezwątrobowe zespolenia wrotno – układowe (TIPS)
 • nieoperacyjne udrażnianie zaawansowanych nowotworów przełyku
 • doraźne tamowanie krwawienia z wrzodów żołądka lub dwunastnicy
 • operacje laparoskopowe – cholecystektomia laparoskopowa, hernioplastyka laparoskopowa, fundoplikacja laparoskopowa, laparoskopowe leczenie prostych torbieli wątroby, laparoskopia diagnostyczna
 • chirurgiczne leczenie patologicznej otyłości
 • leczenie wybranych przypadków ostrej niewydolności wątroby skojarzoną metodą dializoterapii albuminowej i transplantacji narządu – jedyna w Polsce Klinika wykonująca tę procedurę u chorych dorosłych
 • samodzielna Pracownia Endoskopii: diagnostyka endoskopowa górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, diagnostyka i zabiegi na drogach żółciowych, ECPW, protezowanie dróg żółciowych

W Klinice w ciągu roku leczonych ok. 2400 chorych, w tym ok. 1400 jest operowanych.

Za wprowadzenie do praktyki przeszczepów wątroby od dawców żywych (rodzinnych) Zespół Kliniki uzyskał nagrodę Ministra Nauki oraz Nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Trzy oddziały Kliniki dysponują łącznie 73 łóżkami i świadczą usługi lecznicze dla chorych z terenu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i dla pacjentów z innych województw, (praktycznie z całego kraju) w których leczenie chirurgiczne patologii wątroby i innych narządów nie jest możliwe.

Klinika dysponuje własną Pracownią Endoskopową, wykonującą diagnostyczne i lecznicze zabiegi endoskopowe w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, skleroterapię żylaków przełyku oraz zabiegi laserowe tamowania krwawień z przewodu pokarmowego, udrażniania zwężeń przełyku i dróg oddechowych. Ponadto wykonywane są zabiegi diagnostyczne i lecznicze w obrębie dróg żółciowych. W kwietniu 2001 roku uruchomiony został nowoczesny Oddział Intensywnej Opieki Chirurgicznej, który zapewnia zgodną z wymaganiami i standardami opiekę chorym po przeszczepach wątroby i innych dużych operacjach.

We własnej Pracowni USG wykonywane są badania chorych z guzami wątroby i inną patologią układu pokarmowego.

Programy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji:

 • optymalizacja wyników przeszczepiania wątroby
 • ocena różnych metod leczenia wczesnego i zaawansowanego raka żołądka
 • cena wartości wybranych czynników biochemicznych w kwalifikacji przedoperacyjnej i monitorowaniu przebiegu pooperacyjnego chorych poddanych resekcji tkanki wątrobowej
 • optymalizacja endoskopowego leczenia żylaków przełyku i żołądka

Tematy własne:

 • ocena wolumetryczna wielkości fragmentu wątroby, pobieranego do przeszczepów od żywych dawców
 • laparoskopia diagnostyczna u chorych z guzami w marskiej wątrobie

Główne osiągnięcia

Klinika Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby posiada zasługi w dziedzinie:

 • organizacja ośrodka przeszczepiania wątroby
 • wdrożenie programu przeszczepiania wątroby od dawców zmarłych i dawców żywych
 • wprowadzenie na szeroką skalę zabiegów resekcyjnych w leczeniu zmian ogniskowych w wątrobie
 • opracowanie taktyki leczenia chorych z różnymi postaciami nadciśnienia wrotnego w oparciu o nowoczesną diagnostykę obrazową
 • wprowadzenie do praktyki klinicznej wewnątrz-wątrobowych zespoleń wrotno-systemowych
 • opracowanie taktyki leczenia raków przełyku i żołądka
 • wprowadzenie do praktyki klinicznej zabiegów laparoskopowych: cholecystektomii laparoskopowej, hernioplastyki laparoskopowej, laparoskopowego leczenia przepuklin rozworu przełykowego, laparoskopii diagnostycznej.