Katedra i Klinika Otolaryngologii

prof. ndzw. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
ul. Banacha 1 a, tel.599-25-21; fax. 599 – 25 -23
Sekretariat II tel. 22-599-17-21
Blok „B” piętro VII

 

UWAGA!!!!!!
W związku z realizacją pakietu onkologicznego,
jesteśmy zmuszeni przesunąć operacje planowe o ok. 3 miesiące.
Nowe terminy będą przekazywane telefonicznie przez osoby odpowiedzialne.
Proszę nie dzwonić do sekretariatu w celu weryfikacji informacji gdyż
paraliżuje to pracę w sekretariatu.
W sprawach wątpliwych proszę o zapytanie drogą mailową otolaryngology@wum.edu.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony
http://www.otolaryngology.pl/


 

Rejestracja poradni otolaryngologicznej (okienko nr 3)
tel. 22-599-26-82
     
22-599-10-52
połączenia telefoniczne obsługiwane są w godzinach
od 10.00 - 16.00

Wykaz badań oraz dokumentów niezbędnych do przyjęcia na leczenie  do Kliniki Otolaryngologii

- Morfologia / rozmaz

- Glukoza

- APTT

- PTT

- INR

- EKG

- RTG klatki piersiowej (ważny 1 rok)

- potwierdzenie szczepień przeciw żółtaczce

- mocznik

- kreatynina

- sód

- potas

- TSH, FT3, FT4 – tylko u chorych na tarczycę

- anty HBs

- anty HCV

- białko – u chorych onkologicznych

- Grupa krwi

 • Wynik grupy krwi na druku z pieczątką i podpisem osoby zatwierdzającej badanie.
 • Badania koagulogramu dotyczą tylko pacjentów zakwalifikowanych do leczenia zabiegowego.

Zaświadczenie lekarskie jeżeli pacjent leczy się przewlekle (np. internista, kardiolog, pulmonolog, endokrynolog, itp.)

Wykonanie w/w badań skróci czas hospitalizacji oraz oczekiwanie na planowane zabiegi.

SKIEROWANIE DO SZPITALA NA ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII

W przypadku niemożności zgłoszenia się, proszę o wiadomość na adres e-mail: otolaryngology@wum.edu.pl

 

 

Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego świadczy szeroki zakres usług medycznych. Działalność lecznicza Kliniki obejmuje pełne spektrum procedur zarówno podstawowych, jak i wysokospecjalistycznych, przewidzianych dla ośrodków najwyższego poziomu referencyjnego w Polsce. Ośrodek specjalizuje się w chirurgii ucha środkowego, chirurgii podstawy czaszki i leczeniu rozległych nowotworów głowy i szyi, chirurgii endoskopowej i mikroskopowej nosa i chirurgii rekonstrukcyjnej w zakresie otolaryngologii. Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie należy do ośrodków najwyższego poziomu referencyjnego w Polsce. Rocznie wykonuje się tu ponad 3000 zabiegów operacyjnych i udziela ponad 50000 porad ambulatoryjnych.

 

Działalność diagnostyczno - leczniczo – usługowa Kliniki realizowana jest w ramach poszczególnych Oddziałów, Poradni i Pracowni.

Oddział Otologii, Audiologii, Otoneurologii i Foniatrii (A)

Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń narządu słuchu, narządu równowagi i narządu głosu. Ambulatoryjna diagnostyka i leczenie zaburzeń narządu głosu prowadzone jest w Specjalistycznej Poradni, działającej przy Klinice. Diagnostyka prowadzona w ramach Oddziału dotyczy przypadków:

 • zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o różnej etiologii
 • niedosłuchu
 • szumów usznych
 • głuchoty całkowitej
 • zapaleń uszu
 • wad wrodzonych narządu słuchu
 • zaburzeń głosu i mowy

Leczenie chirurgiczne zaburzeń głosu i mowy obejmuje:

 • leczenie chirurgiczne guzów podstawy czaszki
 • leczenie guzów nerwu przedsionkowo-ślimakowego
 • leczenie głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych i pniowych
 • kompleksowe leczenie zaburzeń równowagi (rehabilitacja + leczenie operacyjne)
 • leczenie głuchoty w nerwiakowłókniakowatości typu II
 • operacje poprawiające słuch w chorobach zapalnych uszu i wadach wrodzonych ( operacje z monitorowaniem słuchu)
 • operacje rekonstrukcyjne małżowin usznych
 • kompleksowe leczenie choroby Meniere’a ( przecięcie nerwów przedsionkowych – jedyny ośrodek wykonujący te operacje w Polsce)
 • leczenie zaburzeń nerwu twarzowego
 • chirurgiczne leczenie otosklerozy
 • leczenie ostrych zaburzeń słuchu i równowagi
 • leczenie zachowawcze i chirurgiczne zaburzeń głosu i mowy ( tyreoplastyki u pacjentów z porażeniem strun głosowych)

Oddział Onkologii Laryngologicznej (B)

Działalność Oddziału dotyczy szeroko zakrojonej diagnostyki i leczenia guzów łagodnych i złośliwych w obrębie głowy i szyi, tj.:

 • krtani
 • gardła
 • nosogardła
 • zatok obocznych nosa
 • guzów oczodołu
 • tarczycy

Leczenie operacyjne obejmuje pełen zakres chirurgii laserowej krtani, gardła i jamy ustnej:

 • operacje usunięcia nowotworów krtani (operacje częściowe i całkowite)
 • operacje węzłów chłonnych (operacja Crille’a selektywna i elektywna)
 • operacje monoblokowe
 • leczenie chirurgiczne guzów języka i jamy ustnej
 • leczenie chirurgiczne guzów ślinianek podżuchwowych i przyusznych
 • leczenie chirurgiczne guzów zatok przynosowych
 • leczenie chirurgiczne guzów twarzoczaszki
 • operacje nowotworów skóry
 • operacje rekonstrukcyjne w obrębie głowy i szyi z zastosowaniem płatów z zespoleniami mikronaczyniowymi
 • leczenie chirurgiczne schorzeń tarczycy

Oddział Rynologii (C)

Działalność Oddziału obejmuje diagnostykę i leczenie schorzeń nosa, zatok przynosowych, zaburzeń oddychania podczas snu oraz diagnostykę alergologiczną.

Leczenie operacyjne realizowane w ramach Oddziału obejmuje:

 • operacje w zaburzeniach oddychania podczas snu i chrapania    
 • operacje czynnościowe i estetyczne nosa
 • operacje zatok przynosowych endoskopowe (czynnościowe) i klasyczne
 • operacje struktur jamy ustnej (usunięcie migdałków gardłowych, podniebiennych, operacje podniebienia miękkiego)
 • operacje udrażniania dróg łzowych
 • leczenie schorzeń oczodołu (dekompresja oczodołu, guzy oczodołu, dekompresja nerwów wzrokowych)

 

Oddziały Kliniczne - blok B, VII piętro

nazwa

kierownik

Oddział Otologii i Audiologii z pododdziałem dziecięcym

Prof. dr hab. med. Krzysztof Morawski

dr n. med Robert Bartoszewicz

Oddział Onkologii Laryngologicznej

dr hab. med. Ewa Osuch – Wójcikiewicz

Oddział Rynologii

dr hab. n. med. Tomasz Gotlib

dr n. med. Jarosław Balcerzak

Poradnie - Poliklinika, blok A, I piętro

nazwa

kierownik

Ambulatorium Laryngologiczne

Lek. Grzegorz Januszek

Poradnia Onkologii Laryngologicznej

dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz

 • Poradnia Foniatryczna – dr n. med. Ewelina Sielska - Badurek
 • Poradnia Audiologiczna – lek. Juliusz Piotrowski
 • Poradnia Surdologopedyczna – mgr Agnieszka Pastuszka
 • Poradnia Otoneurologiczna – dr n. med. Katarzyna Pierchała
 • Pracownia Implantów Ślimakowych i Pniowych – dr hab. n. med. Magdalena Lachowska

 

Pracownie

nazwa

kierownik

Pracownia Badań Elektrofizjologicznych Narządu Słuchu

dr hab. n. med. Magdalena Lachowska

Pracownia Endoskopowa

dr hab. med. Tomasz Gotlib

Pracownia Elektronystagmografii i Posturografii

dr n. med. Katarzyna Pierchała

Pracownia Patofizjologii Głosu i Mowy

dr n. med. Ewelina Sielska - Badurek

Główne osiągnięcia

Klinika specjalizuje się w chirurgii podstawy czaszki, operacyjnym leczeniu całkowitej głuchoty przy pomocy wszczepów ślimakowych i pniowych, leczeniu rozległych nowotworów głowy i szyi i operacjach rekonstrukcyjnych po rozległych operacjach onkologicznych oraz w chirurgii endoskopowej i mikroskopowej nosa i chirurgii rekonstrukcyjnej w zakresie otolaryngologii. Prowadzi także kompleksowe leczenie (zachowawcze i operacyjne) choroby Meniere’a oraz diagnostykę i leczenie chirurgiczne chorych z Zespołem Obturacyjnych Bezdechów Podczas Snu. Klinika Otolaryngologii WUM w Warszawie dzięki wysokospecjalistycznej diagnostyce elektrofizjologicznej narządu słuchu uczestniczy także w programie Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków, zorganizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 • początek lat 1970-tych – prof. Zb. Bochenek organizuje pierwszą w Polsce Pracownię Elektronystagmografii i Poradnię Otoneurologiczną, prowadzącą do dziś badania chorych, kierowanych z powodu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
 • 1980 –Klinika Otolaryngologii jako pierwsza w Polsce wprowadza do codziennej diagnostyki badania elektrofizjologiczne narządu słuchu
 • początek lat 1980-tych - Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie jako pierwsza i jedyna w Polsce wprowadza operacje rekonstrukcyjne za pomocą autoprzeszczepu jelita po rozległych operacjach nowotworów złośliwych gardła dolnego, krtani i górnej części przełyku, we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
 • 1992 – w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej wykonano pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego,
 • 1993 – Klinika Otolaryngologii wprowadza metodę endoskopowej chirurgii nosa i zatok
 • 1994 – Klinika Otolaryngologii, jako pierwsza w Polsce wprowadza metodę badania narządu słuchu przy pomocy rejestracji otoemisji akustycznej
 • 1996 – wprowadzenie kompleksowej diagnostyki i leczenia zespołu bezdechów podczas snu we współpracy we współpracy z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
 • 1998 – wprowadzenie leczenia głuchoty w przebiegu nerwiakowłókniakowatości typu II metodą implantów pniowych, we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
 • 1999 – wprowadzenie nowoczesnych metod chirurgii podstawy czaszki (m.in. guzy nerwu słuchowego, guzy kłębka szyjnego), we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
 • 2004 – wprowadzenie leczenia operacyjnego nowotworów części szyjnej przełyku z rekonstrukcją poprzez podciągnięcie żołądka (metoda pull up) we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
 • 2004 – wprowadzenie monitoringu śródoperacyjnego narządu słuchu u pacjentów operowanych z powodu patologii tylnego dołu czaszki
 • 2004 – wprowadzenie przecięcia nerwu przedsionkowego w leczeniu choroby Meniera
 • 2005 – wprowadzenie metody ASSR do diagnostyki uszkodzeń narządu słuchu
 • 2010 – wykonanie pierwszej w świecie operacji wszczepienia obustronnie, symultanicznie implantu ucha środkowego całkowicie wszczepialnego
 • 2013 -  wprowadzenie pełnego zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej za pomocą różnych płatów z zespoleniami mikronaczyniowymi
 • 2013 – wykonanie pierwszej w Polsce operacji ziarniniaka cholesterolowego w optyce endoskopowej przez zatokę klinową
 • 2013 – wprowadzenie unikalnej w świecie metody monitorowania słuchu podczas operacji tympanoplastycznych
 • 2013 – opracowanie zasad diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami równowagi prowadzącymi do upadków
 • 2014 – opracowanie i wprowadzenie uniwersalnej techniki rekonstrukcji błony bębenkowej
 • 2014 – opracowanie zasad chirurgii endoskopowej ucha środkowego
 • 2015 – wprowadzenie zabiegów tyreoplastyki w leczeniu porażeń strun głosowych
 • 2015 – zakończenie modernizacji Kliniki z funduszy MNiSW
 • 2015 – wprowadzenie nowoczesnej techniki NBI do wczesnego wykrywania raków krtani

 

Skład Zespołu Kliniki Otolaryngologii

 

Prof. dr hab. n. med.  Kazimierz Niemczyk – Kierownik Kliniki

dr hab. n. med.  Ewa-Osuch -Wójcikiewicz – Zastępca Kierownika Kliniki

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski

Dr hab. n. med.  Magdalena Lachowska

Dr hab. n. med. Tomasz Gotlib

Dr n. med. Antoni Bruzgielewicz

Dr n. med. Magdalena Arcimowicz

Dr n. med. Jarosław Balcerzak

Dr n. med.  Robert Bartoszewicz

Dr n. med. Piotr Chęciński

Dr n. med. Barbara Jamróz

Dr n. med.  Emilia Karchier

Lek. Alicja Koszel - Orłowska

Dr n. med. Lidia Mikołajewska

Dr Zuzanna Łukaszewicz – Moszyńska

Dr n. med. Jagna Nyckowska

Dr n. med. Katarzyna Pierchała

Dr n. med.   Arkadiusz Paprocki

Dr n. med. Ewelina Sielska - Badurek

Dr n. med.  Jacek Sokołowski

Dr n. med.  Anna Rzepakowska

Lek. Małgorzata Czesak

Lek. Katarzyna Jędra

Lek. Izabela Karwowska - Popowska

Lek.  Magdalena Kuźmińska

Lek. Małgorzata Litwiniuk

Lek. Łukawska – Popieluch Izabela

Lek. Daniel Majszyk

Lek. Maria Makuszewska

Lek. Robert Morawski

Lek.  Aleksandra Ochal-Choińska

Lek. Adam Orłowski

Lek. Jarosław Popowski

Lek.  Aleksandra Wężyk

Lek. Paulina Zarębska

Lek. Klaudyna Zwierzyńska

Lek. Alina Berdowska

Mgr Joanna Chmielewska – logopeda

Mgr Anna Michalska – psycholog

Mgr Agnieszka Pastuszka