Katedra i Klinika Otolaryngologii

prof. ndzw. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1 a

tel. 22 599 25 21; 22 599 17 21

fax. 599 – 25 -23
Blok B,  piętro VII

 

 Rejestracja przyszpitalnej poradni otolaryngologicznej
tel. 22-599-26-82
      22-599-10-52

połączenia telefoniczne obsługiwane są w godzinach
od 10.00 - 16.00

 

Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie świadczy szeroki zakres usług medycznych. Działalność lecznicza Kliniki obejmuje pełne spektrum procedur zarówno podstawowych, jak i wysokospecjalistycznych, przewidzianych dla ośrodków najwyższego poziomu referencyjnego w Polsce. Ośrodek specjalizuje się w chirurgii ucha środkowego, chirurgii podstawy czaszki i leczeniu rozległych nowotworów głowy i szyi, chirurgii endoskopowej i mikroskopowej nosa i chirurgii rekonstrukcyjnej w zakresie otolaryngologii. Klinika Otolaryngologii WUM w Warszawie należy do ośrodków najwyższego poziomu referencyjnego w Polsce. Rocznie wykonuje się tu ponad 3000 zabiegów operacyjnych i udziela ponad 50000 porad ambulatoryjnych.

 

Działalność diagnostyczno - leczniczo – usługowa Kliniki realizowana jest w ramach poszczególnych Oddziałów, Poradni i Pracowni.

Oddział Otologii, Audiologii, Otoneurologii i Foniatrii (A)

Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń narządu słuchu, narządu równowagi i narządu głosu. Diagnostyka prowadzona w ramach Oddziału dotyczy przypadków:

 • zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o różnej etiologii
 • niedosłuchu
 • szumów usznych
 • głuchoty całkowitej
 • zapaleń uszu
 • wad wrodzonych narządu słuchu
 • zaburzeń głosu i mowy

Leczenie chirurgiczne zaburzeń słuchu, głosu i mowy obejmuje:

 • leczenie chirurgiczne guzów podstawy czaszki
 • leczenie guzów nerwu przedsionkowo-ślimakowego
 • leczenie głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych i pniowych
 • kompleksowe leczenie zaburzeń równowagi (rehabilitacja + leczenie operacyjne)
 • leczenie głuchoty w nerwiakowłókniakowatości typu II
 • operacje poprawiające słuch w chorobach zapalnych uszu i wadach wrodzonych ( operacje z monitorowaniem słuchu)
 • operacje rekonstrukcyjne małżowin usznych
 • kompleksowe leczenie choroby Meniere’a ( przecięcie nerwów przedsionkowych – jedyny ośrodek wykonujący te operacje w Polsce)
 • leczenie zaburzeń nerwu twarzowego
 • chirurgiczne leczenie otosklerozy
 • leczenie ostrych zaburzeń słuchu i równowagi
 • leczenie zachowawcze i chirurgiczne zaburzeń głosu i mowy ( tyreoplastyki u pacjentów z porażeniem strun głosowych)
 • dekompresja i rekonstrukcja nerwów krtaniowych w porażeniach strun głosowych.

Oddział Onkologii Laryngologicznej (B)

Działalność Oddziału dotyczy kompleksowej diagnostyki i leczenia guzów łagodnych i złośliwych w obrębie głowy i szyi, tj.:

 • krtani
 • gardła
 • nosogardła
 • zatok obocznych nosa
 • guzów oczodołu
 • tarczycy

Leczenie operacyjne obejmuje pełen zakres chirurgii klasycznej i laserowej krtani, gardła i jamy ustnej:

 • operacje usunięcia nowotworów krtani (operacje częściowe i całkowite)
 • operacje węzłów chłonnych (operacja Crille’a selektywna i elektywna)
 • operacje monoblokowe
 • leczenie chirurgiczne guzów języka i jamy ustnej
 • leczenie chirurgiczne guzów ślinianek podżuchwowych i przyusznych
 • leczenie chirurgiczne guzów zatok przynosowych
 • leczenie chirurgiczne guzów twarzoczaszki
 • operacje nowotworów skóry
 • operacje rekonstrukcyjne w obrębie głowy i szyi z zastosowaniem płatów z zespoleniami mikronaczyniowymi
 • leczenie chirurgiczne schorzeń tarczycy
 • operacje rekonstrukcyjne gardła z przeszczepem jelita

Oddział Rynologii (C)

Działalność Oddziału obejmuje diagnostykę i leczenie schorzeń nosa, zatok przynosowych, zaburzeń oddychania podczas snu oraz diagnostykę alergologiczną.

Leczenie operacyjne realizowane w ramach Oddziału obejmuje:

 • operacje w zaburzeniach oddychania podczas snu i chrapania    
 • operacje czynnościowe i estetyczne nosa
 • operacje zatok przynosowych endoskopowe (czynnościowe) i klasyczne
 • operacje struktur jamy ustnej (usunięcie migdałków gardłowych, podniebiennych, operacje podniebienia miękkiego)
 • operacje udrażniania dróg łzowych
 • leczenie schorzeń oczodołu (dekompresja oczodołu, guzy oczodołu, dekompresja nerwów wzrokowych)
 • operacje endoskopowe podstawy czaszki w przypadkach guzów łagodnych i złośliwych tej okolicy

 

STRUKTURA ORKANIZACYJNA

 

Katedra i Klinika Otolaryngologii - Kierownik: - Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

 

Oddział Otologii i Audiologii z Pododdziałem Dziecięcym

Ordynatorzy:

- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski

- dr n. med. Robert Bartoszewicz

 

Oddział Onkologii Laryngologicznej

Ordynatorzy:

- dr hab. n. med. Ewa Osuch – Wójcikiewicz

- dr n. med. Antoni Bruzgielewicz

 

Oddział Rynologii

Ordynatorzy:

- dr hab. n. med. Tomasz Gotlib

- dr n. med. Jacek Sokołowski

 

Ośrodek Implantów Ślimakowych i Pniowych

Kierownik:

- dr hab. n. med. Magdalena Lachowska

 

 

Praca lekarzy Kliniki w Ambulatorium

 

Poradnia Otologiczna

– Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski

- dr n. med. Robert Bartoszewicz

- dr n. med. Emilia Karchier

 

Poradnia Onkologii Laryngologicznej

- dr hab. n. med. Ewa Osuch – Wójcikiewicz

- dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz

- dr n. med. Piotr Chęciński

- dr n. med. Jagna Nyckowska

- dr hab. n. med. Anna Rzepakowska

- lek. Daniel Majszyk

 

Poradnia Rynologiczna i Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

- dr hab. n. med. Tomasz Gotlib

- dr n. med. Jacek Sokołowski

- lek. Magdalena Kuźmińska

 

Poradnia Otoneurologiczna

- dr n. med. Katarzyna Pierchała

- dr n. med. Arkadiusz Paprocki

 

Poradnia Foniatryczna i Logopedyczna

- dr hab. n. med. Ewelina Sielska – Badurek

- dr n. med. Barbara Jamróz

- lek. Katarzyna Jędra

 

Poradnia Audiologiczna

- lek. Juliusz Piotrowski

 

Poradnia Surdologopedyczna

- mgr Agnieszka Pastuszka

Poradnia Badań Elektrofizjologicznych Narządu Słuchu

- dr hab. n. med. Magdalena Lachowska

 

Pracownia Elektronystagmografii i Posturografii

- dr n. med. Katarzyna Pierchała

 

Pracownia Patofizjologii Głosu i Mowy

- dr n. med. Ewelina Sielska - Badurek

 

Główne osiągnięcia

Klinika specjalizuje się w chirurgii podstawy czaszki, operacyjnym leczeniu całkowitej głuchoty przy pomocy wszczepów ślimakowych i pniowych, leczeniu rozległych nowotworów głowy i szyi i operacjach rekonstrukcyjnych po rozległych operacjach onkologicznych oraz w chirurgii endoskopowej i mikroskopowej nosa i chirurgii rekonstrukcyjnej w zakresie otolaryngologii. Prowadzi także kompleksowe leczenie (zachowawcze i operacyjne) choroby Meniere’a oraz diagnostykę i leczenie chirurgiczne chorych z zespołem Obturacyjnych Bezdechów Podczas Snu. Klinika Otolaryngologii WUM w Warszawie dzięki wysokospecjalistycznej diagnostyce elektrofizjologicznej narządu słuchu uczestniczy także w programie Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków, zorganizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 • początek lat 1970-tych – prof. Zb. Bochenek organizuje pierwszą w Polsce Pracownię Elektronystagmografii i Poradnię Otoneurologiczną, prowadzącą do dziś badania chorych, kierowanych z powodu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
 • 1980 –Klinika Otolaryngologii jako pierwsza w Polsce wprowadza do codziennej diagnostyki badania elektrofizjologiczne narządu słuchu
 • początek lat 1980-tych - Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie jako pierwsza i jedyna w Polsce wprowadza operacje rekonstrukcyjne za pomocą autoprzeszczepu jelita po rozległych operacjach nowotworów złośliwych gardła dolnego, krtani i górnej części przełyku, we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
 • 1992 – w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej wykonano pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego,
 • 1993 – Klinika Otolaryngologii wprowadza metodę endoskopowej chirurgii nosa i zatok
 • 1994 – Klinika Otolaryngologii, jako pierwsza w Polsce wprowadza metodę badania narządu słuchu przy pomocy rejestracji otoemisji akustycznej
 • 1996 – wprowadzenie kompleksowej diagnostyki i leczenia zespołu bezdechów podczas snu we współpracy we współpracy z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
 • 1998 – wprowadzenie leczenia głuchoty w przebiegu nerwiakowłókniakowatości typu II metodą implantów pniowych, we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
 • 1999 – wprowadzenie nowoczesnych metod chirurgii podstawy czaszki (m.in. guzy nerwu słuchowego, guzy kłębka szyjnego), we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
 • 2004 – wprowadzenie leczenia operacyjnego nowotworów części szyjnej przełyku z rekonstrukcją poprzez podciągnięcie żołądka (metoda pull up) we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
 • 2004 – wprowadzenie monitoringu śródoperacyjnego narządu słuchu u pacjentów operowanych z powodu patologii tylnego dołu czaszki
 • 2004 – wprowadzenie przecięcia nerwu przedsionkowego w leczeniu choroby Meniera
 • 2005 – wprowadzenie metody ASSR do diagnostyki uszkodzeń narządu słuchu
 • 2010 – wykonanie pierwszej w świecie operacji wszczepienia obustronnie, symultanicznie implantu ucha środkowego całkowicie wszczepialnego
 • 2013 -  wprowadzenie pełnego zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej za pomocą różnych płatów z zespoleniami mikronaczyniowymi
 • 2013 – wykonanie pierwszej w Polsce operacji ziarniniaka cholesterolowego w optyce endoskopowej przez zatokę klinową
 • 2013 – wprowadzenie unikalnej w świecie metody monitorowania słuchu podczas operacji tympanoplastycznych
 • 2013 – opracowanie zasad diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami równowagi prowadzącymi do upadków
 • 2014 – opracowanie i wprowadzenie uniwersalnej techniki rekonstrukcji błony bębenkowej
 • 2014 – opracowanie zasad chirurgii endoskopowej ucha środkowego
 • 2015 – wprowadzenie zabiegów tyreoplastyki w leczeniu porażeń strun głosowych
 • 2015 – zakończenie modernizacji Kliniki z funduszy MNiSW
 • 2015 – wprowadzenie nowoczesnej techniki NBI do wczesnego wykrywania raków krtani
 • 2016 – wprowadzenie operacji rekonstrukcji nerwów krtaniowych wstecznych i dekompresji nerwów krtaniowych wstecznych po operacjach strumektomii powikłanych porażeniem strun głosowych

 

 

Skład Zespołu Kliniki Otolaryngologii

 

 

Prof. dr hab. n. med.  Kazimierz Niemczyk – Kierownik Kliniki

dr hab. n. med.  Ewa-Osuch -Wójcikiewicz – Zastępca Kierownika Kliniki

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski

Dr hab. n. med.  Magdalena Lachowska

Dr hab. n. med. Tomasz Gotlib

Dr n. med. Antoni Bruzgielewicz

Dr n. med. Magdalena Arcimowicz

Dr n. med. Jarosław Balcerzak

Dr n. med.  Robert Bartoszewicz

Dr n. med. Piotr Chęciński

Dr n. med. Barbara Jamróz

Dr n. med.  Emilia Karchier

Lek. Alicja Koszel - Orłowska

Dr n. med. Lidia Mikołajewska

Dr Zuzanna Łukaszewicz – Moszyńska

Dr n. med. Jagna Nyckowska

Dr n. med. Katarzyna Pierchała

Dr n. med.   Arkadiusz Paprocki

Dr n. med. Ewelina Sielska - Badurek

Dr n. med.  Jacek Sokołowski

Dr n. med.  Anna Rzepakowska

Lek. Małgorzata Czesak

Lek. Katarzyna Jędra

Lek. Izabela Karwowska - Popowska

Lek.  Magdalena Kuźmińska

Lek. Małgorzata Litwiniuk

Lek. Łukawska – Popieluch Izabela

Lek. Daniel Majszyk

Lek. Maria Makuszewska

Lek. Robert Morawski

Lek.  Aleksandra Ochal-Choińska

Lek. Adam Orłowski

Lek. Jarosław Popowski

Lek.  Aleksandra Wężyk

Lek. Paulina Zarębska

Lek. Klaudyna Zwierzyńska

Lek. Alina Berdowska

Mgr Joanna Chmielewska – logopeda

Mgr Anna Michalska – psycholog

Mgr Agnieszka Pastuszka