Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii

KATEDRA I KLINIKA HEMATOLOGII, ONKOLOGII
I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH


prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Władysław Basak
ul. Banacha 1a, tel. 599-28-18 fax. 599–14-18
Piętro IV  Blok „D”

Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii I Chorób Wewnętrznych jest w zakresie hematologii i onkologii klinicznej ośrodkiem referencyjnym dla województwa mazowieckiego i jednym z wiodących w kraju ośrodków hematologicznych. Kierownik Kliniki jest konsultantem krajowym w zakresie hematologii. W Klinice rocznie hospitalizowanych jest ok. 5700 chorych i udzielanych ambulatoryjnie 8000 porad. Ponadto, przeciętnie wykonuje się 1 zabieg przeszczepienia komórek krwiotwórczych tygodniowo i podaje rocznie około 3500 cykli chemioterapii.

Klinika ma akredytację Europejskiej Grupy ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku oraz Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie zabiegów przeszczepiania szpiku od dawców spokrewnionych i nie spokrewnionych. Jako jedyna w Polsce wykonuje zabiegi przeszczepiania krwi pępowinowej od dawców niespokrewnionych. Klinika jest członkiem European Leukemia Net.

Pracownicy Kliniki


Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania:

 • cytologiczna, cytochemiczna,  immunofenotypowa i molekularna diagnostyka ostrych i przewlekłych białaczek,
 • analiza resztkowej choroby nowotworowej, badanie proliferacji komórek krwiotwórczych metodą hodowli in vitro, plazmafereza i cytoafereza,
 • pobieranie komórek krwiotwórczych do przeszczepienia ze szpiku, krwi obwodowej i krwi pępowinowej,
 • zamrażanie komórek krwiotwórczych do przeszczepienia,
 • przeszczepianie autologicznego  i allogenicznego szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej,
 • chemioterapia wszystkich rodzajów nowotworów chemiowrażliwych  a zwłaszcza nowotworów krwi, raka piersi, raka jajnika, drobnokomórkowego  raka płuca, raka jelita grubego, żołądka, trzustki,
 • zabiegi immunoablacji w  aplazji szpiku,
 • bankowanie  komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej,
 • dobieranie spokrewnionych i poszukiwanie niespokrewnionych dawców szpiku.


Struktura organizacyjna:

 • Oddział Intensywnej Opieki Hematologicznej z Ośrodkiem Przeszczepiania Szpiku im. Jose Carrerasa,
 • Oddział Hematologiczny,
 • Oddział Onkologiczny,
 • Oddział Interny Hematologiczno-Onkologicznej,
 • Oddział Dzienny


Poradnie: Hematologiczno-Onkologiczna i Chemioterapii i Transplantacji Szpiku
Bank Komórek Krwiotwórczych:

Bank Krwi Pępowinowej im. Fundacji "Polsat".
Bank Autologicznych Komórek Krwiotwórczych
Pracownia Dawców Szpiku


Badania naukowe:
Projekt Badawczy Zamawiany KBN:

" Ocena możliwości wykorzystania zmieszanych krwiotwórczych komórek macierzystych, pozyskanych z różnych jednostek
  krwi pępowinowej do jednoczesnego przeszczepiania u biorców dorosłych „

Badanie minimalnej choroby resztkowej.

Optymalizacja metod agresywnej chemioterapii białaczek i szpiczaków.

Główne osiągnięcia:

 • wdrożenie metod przeszczepiania autologicznego i allogenicznego szpiku w leczeniu nowotworów,
 • wdrożenie przeszczepiania szpiku po przygotowaniu niemieloablacyjnym,
 • opracowanie technologii pozyskiwania, testowania i bankowania krwi pępowinowej,
 • doskonalenie metod diagnostyki resztkowej choroby nowotworowej.

 

Ośrodek Dawców Szpiku SP CSK:

https://www.facebook.com/osrodekdawcowszpiku