Katedra i Klinika Neurochirurgii

prof. dr hab. n. med. Andrzej Marchel
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Marchel
ul. Banacha 1a, tel.(22) 599-25-75 fax. (22) 599-15-74
Piętro VIII Blok „B”

Katedra i Klinika Neurochirurgii jest ośrodkiem referencyjnym w zakresie neurochirurgii. W Klinice rocznie jest leczonych około 1200 chorych i udzielanych jest około 2800 konsultacji w Poradni Neurochirurgicznej działającej przy Klinice. Rocznie wykonywanych jest około 900 operacji.

Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania:

 • operacyjne leczenie naczyniowych malformacji centralnego układu nerwowego (tętniaków, naczyniaków mózgu i rdzenia kręgowego)
 • wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych
 • leczenie guzów mózgu i rdzenia kręgowego
 • operacyjne leczenie guzów przysadki mózgowej ( we współpracy z Kliniką Endokrynologii AM)
 • operacyjne leczenie guzów podstawy czaszki
 • operacyjne leczenie nerwiaków n.VIII ( zespół neurootologiczny)
 • operacyjne leczenie głuchoty w przypadkach mnogich guzów mózgu metodą wszczepiania słuchowych implantów pniowych
 • operacje guzów oczodołu
 • neurochirurgiczna diagnostyka i operacyjne leczenie padaczki lekoopornej
 • operacyjne leczenie jamistości rdzenia kręgowego
 • procedury neuroortopedyczne: operacje dyskopatii w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa; stabilizacje instrumentalne kręgosłupa; operacje nowotworów kręgosłupa
 • w zespole Kliniki pracuje trzech neurorehabilitantów co umożliwia wczesną neurorehabilitację pacjentów po najpoważniejszych operacjach mózgu i rdzenia kręgowego

Diagnostyka i leczenie operacyjne padaczki lekoopornej jest jednym z wiodących tematów Kliniki od ponad 45 lat. Klinika dysponuje wszelkimi możliwościami diagnostycznymi, z diagnostyką inwazyjną włącznie, i operacyjnymi. Wykonuje klasyczne operacje usuwania skroniowych i pozaskroniowych ognisk padaczkowych; przecięcie ciała modzelowatego (kallozotomia) oraz implantacje stymulatorów nerwu błędnego.

Klinika Neurochirurgii jest prekursorem w Polsce operacji tętniaków wewnątrzczaszkowych we wczesnym okresie po krwotoku podpajęczynówkowym i ma w tym zakresie największe doświadczenie w Polsce. Od kilku lat poza leczeniem operacyjnym wykonuje również wewnątrznaczyniowe zabiegi w leczeniu tętniaków stosując njanowoczesniejsze metody: GDC – Guglielmi detachtable coils, sprężynki typu Matrix oraz jako pierwsi w Polsce zaczęli stosować wewnątrzczaszkowe mikrostenty.We współpracy z Centrum Onkologii w Warszawie prowadzi skojarzone leczenie glejaków mózgu. We współpracy z Kliniką Otolaryngologii stworzyli zespół neurootologiczny, wykonujący najbardziej skomplikowane dostępy chirurgiczne do guzów podstawy czaszki co umożliwia usuwanie bardzo dużych nowotworów uznawanych wcześniej za nieoperacyjne.

Od ponad 30 lat Klinika zajmuje się operacyjnym leczeniem jamistości rdzenia kręgowego i wad w okolicy szczytowo-potylicznej i ma w tym zakresie jeden z największych materiałów klinicznych.

Klinika Neurochirurgii była pierwszą w Polsce, w której wykonywano usuwanie gruczolaków przysadki na drodze transsfenoidalnej. We współpracy z Kliniką Endokrynologii prowadzi skojarzone leczenie gruczolaków przysadki: operacyjne (na drodze przezklinowej i przezczaszkowej) i substytucyjne.

Operacyjne leczenie malformacji tętniczo-żylnych mózgu i rdzenia kręgowego zajmują poczesne miejsce w zainteresowaniach Kliniki. Operacje naczyniaków tętniczo-żylnych i naczyniaków jamistych mózgu i rdzenia kręgowego wykonywane są również przy zastosowaniu śródoperacyjnego monitorowania czynności i lokalizacji ważnych czynnościowo ośrodków centralnego układu nerwowego.

Chirurgia kręgosłupa znajduje ważne miejsce w działalności Kliniki. Wykonuje operacje dyskopatii szyjnej, również z zastosowaniem wewnętrznej stabilizacji międzytrzonowej przy użyciu implantów węglowych; w wybranych przypadkach implantuje tzw. sztuczne dyski w odcinku lędźwiowym. W operacjach dyskopatii lędźwiowej stosuje technikę mikrochirurgicznego usuwania wypadniętego jądra miażdżystego (dysku). Istnieją w Klinice pełne możliwości techniczne wykonywania stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa, przy użyciu implantów tytanowych, co przy określonych procesach patologicznych umożliwia wczesne uruchamianie pacjenta bez konieczności stosowania gorsetów gipsowych czy kołnierzy ortopedycznych. W Klinice wykonuje się operacje nowotworów kręgosłupa zarówno z dostępu tylnego jak również w zależności od lokalizacji przez klatkę piersiową i jamę brzuszną.

Badania naukowe

W okresie ostatnich 10 lat realizowano kilka projektów badawczych – granty Komitetu Badań Naukowych- dotyczące m.in. zastosowania rekombinowanego tkankowego aktywatora plasminogenu w zapobieganiu skurczowi naczyń po krwotoku z tętniaka; leczenia nieurazowych, nadnamiotowych krwiaków śródmózgowych. Prowadzili współpracę z Baylor Collage of Medicine w Houston, USA w ramach Polskiego Programu Neurologii Odtwórczej. Uczestniczyli w Wieloośrodkowych badaniach na temat leczenia krwiaków śródmózgowych, koordynowanych przez ośrodek w Newcastle, UK.

Obecnie realizowany jest projekt badawczy KBN z zakresu biologii molekularnej dotyczący ekspresji genetycznej i odpowiedzi immunologicznej w złośliwych glejakach mózgu. Prowadzone są również badania z zakresu neurofizjologii dotyczące optymalizacji metod elektrofizjologicznych w diagnostyce ogniska padaczkorodnego u chorych z lekooporną padaczką. Prowadzi badania dotyczące skuteczności chemioterapii w leczeniu złośliwych glejaków mózgu.

Główne osiągnięcia:

 • wprowadzenie kallozotomii i stymulacji nerwu błędnego jako metod operacyjnego leczenia przewlekłej, lekoopornej padaczki
 • leczenie operacyjne pojedyńczych i mnogich tętniaków wewnątrzczaszkowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki pokrwotocznego skurczu naczyń przy zastosowaniu blokerów kanału wapniowego i tkankowego aktywatora plazminogenu
 • profilaktyka padaczki po operacjach tętniaków wewnątrzczaszkowych
 • wprowadzenie najnowszych technik embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych przy użyciu GDC i mikrostentów wewnątrzczaszkowych
 • wszczepianie słuchowych implantów pniowych w leczeniu głuchoty u chorych z mnogimi guzami wewnątrzczaszkowymi
 • wprowadzenie najnowszych technik w chirurgii procesów patologicznych kręgosłupa