Pracownia Testów Wysiłkowych

I KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII
PRACOWNIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH

 

Pracownia Testów Wysiłkowych wykonuje badania wysiłkowe na bieżni ruchomej firmy Marquette oraz cykloergometrze rowerowym na potrzeby Kliniki jak i pacjentów SP CSK. Wykonuje również testy wysiłkowe osób leczonych w przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej, a także odpłatnie dla placówek medycznych oraz indywidualnych pacjentów.

Wykonywanie testów wysiłkowych nadzorowane jest przez wysokiej klasy specjalistów, z wieloletnim doświadczeniem zapewniającym pełne bezpieczeństwo i komfort przeprowadzanych badań. Jednocześnie przy Pracowni Testów wysiłkowych funkcjonuje Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej, w którym odbywają się treningi pacjentów po przebytych zawałach serca i zabiegach na naczyniach wieńcowych. Treningi odbywają się na cykloergometrach rowerowych z obciążeniem zależnym od wydolności serca ocenianym na podstawie testów kwalifikacyjnych. Opiekę nad ćwiczącymi sprawuje wykwalifikowany w zakresie rehabilitacji personel medyczny.

W grupie pracowni zajmujących się badaniami nieinwazyjnymi wykonywane są również: 24 godzinna rejestracja pomiaru ciśnienia tętniczego, a także, co jest rzadkością na rynku medycznym, rejestracja zdarzeń EKG polegająca na samodzielnym wykonaniu zapisu EKG w czasie odczuwanych przez pacjenta dolegliwości